kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Upravljanje ljudskim resursima (HR u službi organizacije)

Datum: 29.01.2020.

Mjesto: Sarajevo

Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje

Kontakt osoba: Nadira Duraković

mob.: +38761311881

e-mail: business.educa@gmail.com

www.businesseduca.ba

Rok za prijavu je 24.01.2020.

Kotizacija za seminar je 150,00KM+PDV

Menadžment ljudskih resursa odnosi se na prakse i politike da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom,procjenom i nagrađivanje zaposlenih u kompaniji i obezbjeđenje bezbjednog ,etički prihvatljivog okruženja za njih .

Pretvaranje personalnog u menadžment ljudskih resursa odražava činjenicu da u današnjem poslovnom okruženju zaposleni sa visokim stepenom obučenosti i posvećenosti ,a ne mašine,često predstavljaju glavnu i pravu održivu konkurentsku prednost firme.

Sukob sam po sebi podrazumijeva interakciju i dijalog.Sukobi su potrebni za razvoj pojedinca a način kako se ponaša u sukobu važan je dio njegove ličnosti.

Bez obzira da li je sukob riješen ili ne on pomaže ljudima da prepoznaju ne samo vlastite potrebe i želje ,već i potrebe i želje druge osobe ,ako su dovoljno otvoreni da imaju razumijevanje i za druge .Tako sukob se može voditi boljim odnosima među ljudima.

Upravljanje ljudskim resursima (HR u službi organizacije)
Za uspješno rješavanje sukoba potrebne su specifične vještine koje se mogu naučiti .Sukobom se ne mora poraziti drugi ,oni se mogu rješavati tako da se ne narušavaju ljudska prava i dobra komunikacija.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Seminar je namjenjen zaposlenim i to i poslodavcima i zaposlencima ,menadžerima ,javnim institucijama,nevladinim organizacija i drugim institucijama koji u svojoj organizaciji imaju uspostavljenu HR službu-službenika ili imaju namjeru razviti istu.

 

SADRŽAJ SEMINARA

Osnovna seminara je edukacija iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i međuljudskih odnosa a u vezi sa pojavom narušavanja međuljudskih odnosa Ukoliko su međuljudski odnosi među zaposlenim narušeni ,nastaju sukobi.

 

I Menadžment ljudskih resursa

Analiza posla
Planiranje ljudskih resursa,
Regrutovanje i selekcija kandidata,
Upravljanje radnim učinkom
Obuka i usavršavanje zaposlenih

 

II Definisanje sukoba

 

Vrste sukoba,
Faze organizacionih sukoba
Uzroci nastanka sukoba
Upravljanje sukoba
Stilovi upravljanje sukoba
Metodi rješavanja sukoba
Kada sukob prelazi u mobing

 

III Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija u organizaciji
Vrste i sukobi poslovnih komunikacija
Smetnje i prepreke poslovne komunikacije
Interna poslovna komunikacija

METODE RADA

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

Prof.dr.Jagoda Nedić i mr.sc.Nadira Duraković

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X