kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

UPOSLENICI AGENCIJE ZEDA NA OBUCI ZA RUKOVANJE FANUC ROBOTOM/iNnovaNet

U okviru planiranih aktivnosti iNnovaNet projekta, proteklih nekoliko sedmica, uposlenici Agencije ZEDA su prošli obuku programiranja FANUC robota u DKR-u (German Center for Robotics) u Tuzli.

Radi se o Centru koji je prvi i jedini akreditovani FANUC integrator u Bosni i Hercegovini i regionu, čime je dobio ovlaštenja da prodaje, servisira i pruža edukacije po FANUC programu, uz izdavanje važećeg FANUC-DKR certifikata.

Jedan od rezultata iNnovaNet projekta jeste novi kabinet za robotiku u okviru Agencije ZEDA za koji je nabavljena robotska edukativna ćelija FANUC ER-4iA, a koji će služiti za edukacije učenicima, studentima, (ne)zaposlenima, preduzećima, a koje će realizovati uposlenici Agencije ZEDA. Također, ovaj centar bit će opremljen i CNC mašinom na kojoj će se također provoditi obuke.

Napominjemo: Implementacija iNnovaNet projekta je počela u septembru 2020. godine, finansira ga EU, a Agencija ZEDA ima ulogu glavnog aplikanta i vodećeg partera.

 

Partneri u projektu su:

  • IPNG-Industrijski park Nova Gradiška (HR),
  • Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis iz Nikšića (CG) i
  • Grad  Gradiška (BiH)

Projekat je odobren u okviru Drugog poziva za projekte prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora (Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020). Temelji se na principima prenosa znanja i iskustava partnera u inovativnim tehnologijama i unapređenju infrastrukture kako bi odgovorila rastućim potrebama privrede i industrije.

 

Ukupna vrijednost projekta je 1.320.786,21 EUR od čega EU finasira 85%.

Back To Top
X