kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

UP FBIH: TRENING U AGENCIJI ZEDA – Istraživanja i ekonomske analize u vezi stvaranja efikasnijeg socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi sa ekonomskim razvojem i preduzetništvom”

Udruženje poslodavaca FBiH u sklopu Projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH“, a koji finansira Europska unija, upravo realizuje trening za poslodavce na temu „Istraživanja i ekonomske analize u vezi stvaranja efikasnijeg socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi sa ekonomskim razvojem i preduzetništvom”.

Ovaj trening se realizuje u prostorijama Agencije ZEDA, a svrha treninga je unaprjeđenje znanja menadžera iz oblasti istraživanja i ekonomskih analiza potrebnih za zagovaranje i vođenje socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi ekonomskog razvoja i poduzetništva. Stečena znanja i vještine menadžeri će moći koristiti i u svom poslovanju, te za buduću kampanju Projekta koja je usmjerena ka  fiskalnoj politici (smanjenje fiskalnog opterećenja), parafiskalnoj politici (smanjenje parafiskalnih opterećenja) i indirektnom oporezivanju.

 

Trening vodi prof. dr. Vjekoslav Domljan, univerzitetski profesor i istaknuti ekonomski stručnjak i analitičar.

Back To Top
X