kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za izradu kratkih filmova

Ovaj poziv nije namijenjen fizičkim licima. Samo pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini koja mogu izdati zakonski validnu fakturu za isporučenu uslugu mogu se prijaviti na ovaj poziv.

U sklopu aktivnosti vezanih za implementaciju projekta „Snaga lokalnog“ Udruženje Mreža za izgradnju mira pristupila je prikupljanju ponuda koje treba da uključuju sljedeće usluge/proizvode:

  • Produkcija 10 (deset) kratkih filmova „Snaga lokalnog“ u 10 lokalnih zajednica u BiH u trajanju od 10-15 minuta;
  • Produkcija 10 (deset) trailera, za filmove u svrhu promocije i najave filmova na socijalnim mrežama, u trajanju od okvirno 20 do 40 sekundi.

Opis poslova:

  • Priprema plana produkcije u saradnji sa projektnim timom;
  • Priprema sinopsisa za filmove u suradnji sa projektnim timom;
  • Priprema scenarističkih materijala u suradnji sa projektnim timom;
  • Priprema i snimanje novinarskih naracija;
  • Snimanje video materijala za filmove;
  • Kreiranje grafika, po potrebi;
  • Montiranje filmova i trailera;
  • Titlovanje filmova i trailera.

Rok za obavljanje poslova:

Finalna produkcija filmova i trailera najkasnije do 15. avgusta 2024. godine;

Finalna postprodukcija filmova i trailera najkasnije do 30. avgusta 2024. godine.

Ukupan raspoloživi budžet po ovom javnom pozivu iznosi 24.000,00 BAM bez PDV.

Svi troškovi produkcije trebaju biti uključeni u ponudu.

Rok za dostavu ponuda je 04.12.2023. godine do 23: 59h na info@snagalokalnog.ba sa naznakom Produkcija snagalokalnog.

Dodatni informacije za dostavu ponuda:

Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/

Uz ponudu dostaviti dokaze o prethodnom iskustvu i linkove na kojima možemo pogledati filmove koje ste producirali.

Filmove rađene kroz projekat Snaga Lokalnog tokom posljednje 2 godine možete pogledati na https://snagalokalnog.ba/

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu esma.smajkan@mreza-mira.net najkasnije do 28.11. 2023. do 16.00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije 30.11.2023. do 16.30 sati.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Projekat “Snaga lokalnog” ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X