kalendar

May 10, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

U ZENICI ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA DEVELOPPP.DE – JAČANJE SARADNJE SA PRIVATNIM SEKTOROM UZ PODRŠKU REGIONALNOG SERVISNOG CENTRA (RSC)

Danas, 19. novembra 2019., Grad Zenica i Agencija ZEDA u saradnji sa Regionalnim servisnim centrom (RSC) održali su prezentaciju develoPPP.de programa u Impulsnom kreativnom centru Agencije ZEDA.
Ovaj Program podržava postojeće projekte GIZ-a u u razvoju novih partnerstava sa privatnim sektorom sa posebnim fokusom na program develoPPP.de
Treba napomenuti da je develoPPP.de prije više od 20 godina osnovalo njemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kako bi potaknulo sudjelovanje privatnog sektora u područjima u kojima se poslovne prilike i inicijative razvojne politike preklapaju. U tu svrhu BMZ nudi finansijsku i tehničku podršku kompanijama koje žele poslovati ili su već započele s radom u zemljama u razvoju i tržištima u nastajanju.
Program je namijenjen za respektabilne firme koje mogu utjecati na širu društvenu zajednicu i koje su spremne dijeliti informacije sa konkurencijom ili drugim firmama. Jedan od uslova Programa jeste da firme imaju preko 8 zaposlenih, preko 800.000 € godišnjeg prometa i da su najmanje dvije godine aktivne na tržištu.
Na današnjoj prezentaciji, firmama su predstavljeni ciljevi, kriteriji, vrste ugovora i mogućnosti učešća, prezentovani su dobri primjeri develoPPP.de projekata iz zemlje i regije, navedeni su primjeri razvojnih partnerstava u regiji, te su učesnici imali priliku postaviti pitanja i saznati potrebne detalje za eventualno sudjelovanje u Programu.

Back To Top
X