kalendar

November 21, 2019
 • CNC edukacija

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

 • Prezentacija FoundryBiH

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

TRADUKI program prevođenja – poziv za dostavu prijedloga projekata

TRADUKI Program Prevođenja – Poziv Za Dostavu Prijedloga Projekata

 

TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Lihtenštajn, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska.

Program podrške za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih knjiga te književnosti za djecu i mlade 20 i 21. stoljeća ima za cilj poticati razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara, kritičara i književnih naučnika potiču razmjenu podataka i jačaju saradnju na evropskoj i međuregionalnom nivou.

Mreža TRADUKI projekat je Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije, Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Švicarske Zaklade za kulturu Pro Helvetia, Kancelarije saveznog predsjednika Republike Austrije, KulturKontakta Austria (po nalogu Kancelarije saveznog kancelara Republike Austrije), Goethe Instituta, Fondacije S. Fischer, Javne agencije za knjigu Republike Slovenije (JAK), Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Resora za kulturu Vlade Kneževine Liechtenstein, Fondacije za kulturu Liechtenstein, Ministarstva kulture Republike Albanije, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstva kulture Republike Rumunije, Ministarstva kulture Crne Gore i Sajma knjiga u Leipzigu.

 

Koje aktivnosti se finansiraju:
U sklopu TRADUKI-jeva projekta potiču se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, hrvatski, makedonski, crnogorski, rumunjski, srpski i slovenski, sa tih jezika na njemački te između tih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence.

 

Rok za prijave:
Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su 1. septembar/rujan 2019. godine.

 

Geografsko područje podrške:
Region uključujući i BiH.

 

Kriterij podobnosti:
U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski, slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI finansira troškove prijevoda i troškove licence.

 

Kako aplicirati:
Molimo vas da pogledate http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=149 za više informacija.

 

Kontakt:
Hana Stojić
Geschäftsstelle TRADUKI
1. Fischer Stiftung
Neue Grünstraße 17
D-10179 Berlin
Tel: +49 30 847 1211 21
Faks: +49 30 847 1211 19
Email: geschaeftsstelle@traduki.eu
Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content& view=article&id=72&Itemid=63

Back To Top
X