kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Tehnička asistencija – Javni poziv za OCD iz BiH koje rade na unaprijeđenju procesa EU integracija u zemlji

Tehnička asistencija koju pružamo treba da omogući OCD-ima da u sektoru u kom djeluju fasilitiraju proces kreiranja „mape puta“ tj. plana koji bi odgovorio na pitanje šta treba da se uradi u BiH u određenom sektoru (pregovaračkom poglavlju) – koji akti da budu doneseni, koji planovi  prilagođeni, na koji način, itd.  Takođe, aktivnosti treba da zagovaraju usvajanje (podršku) tih planova od strane nadležnih ministarstava koji će zapravo i voditi proces pregovora sa EU, u tim sektorima.

Poziv je usmjeren ka jačanju kapaciteta OCD-a (uključujući i građanske aktiviste) da postanu kompetentniji, nezavisne i sektorski priznati akteri u predstojećim pregovaračkim procesima BiH i EU, a indirektno ka poboljšanju institucionalnog okvira u BiH kao katalizatora za razvoj OCDa i efikasne saradnje sa institucijama BiH.

Sve informacije i dokumentacija u vezi sa pozivom – Uputstvo za prijavu i prateći prilozi dostupni su putem sljedećih linkova:

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10.09.2021. godine.

Ovim načinom se želi pomoći OCD, sektorskim liderima i dokazanim pokretačima promjena, da argumentovano iniciraju procese važne za EU reforme, ne čekajući da država i formalno otvori neko poglavlje nego da se potrebne reforme počnu provoditi čim prije. Ovakvim proaktivnim stavom OCD mogu aktuelizovati političku odgovornost vlasti za ubrzanje reformi, ali mogu i poboljšati javni imidž OCD – što je važno za njihovu i ukupnu održivost civilnog sektora.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu denis@ccibh.org (kontakt osoba Denis Telić, menadžer projekta RC).

 

Izvor: https://www.facebook.com/EuResurs/

Back To Top
X