kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Zašto pokrećemo ovu nagradnu igru?

Vjerujemo kako mnogi ljudi – zaposleni i nezaposleni, studenti i penzioneri, mladi i stari – ponekad razmišljaju o pokretanju vlastitog poduzetničkog poduhvata. Ovim projektom želimo sve vas koji ste ikada pomislili: “To bi bio dobar posao” potaknuti na poduzimanje konkretnih koraka prema ostvarenju svojih ideja.

Ko može učestvovati?

Nema nikakvih dobnih, spolnih, vjerskih, nacionalnih, ideoloških ili drugih ograničenja za prijavu na natječaj. Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici iako su to nekada bili. Izuzetak od ovog pravila su aktuelni korisnici Poduzetničkog inkubatora Zenica koji mogu sa svojim idejama učestvovati na takmičenju. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata u Poduzetničkom inkubatoru Zenica. Ideja koja se prijavljuje mora se isključivo odnositi na poslovnu ideju ili zamišljeni koncept poslovanja koji je moguće realizovati u Poduzetničkom inkubatoru Zenica. To podrazumjeva ideje u svim djelatnostima osim trgovine, ugostiteljstva i proizvodnje hrane pod uslovom da Inkubator raspolaže prostorom koji je pogodan za realizaciju te ideje u smislu veličine i funkcionalnosti.

Što možete dobiti?

Autorima poslovnih ideja s najviše potencijala nudimo pomoć institucija za potporu malom i srednjem poduzetništvu pri detaljnoj razradi ideje i stvaranju poslovnog plana za pokretanje poduzetničkog poduhvata. U procesu pokretanja vlastitog posla osigurat ćemo stalne konsultantske usluge zaposlenika Agencije ZEDA i Univerziteta u Zenici (izrada i revizija poslovnog plana, istraživanje tržišta, edukacija o vođenju vlastitog preduzeća/obrta, osmišljavanje i praćenje tržišnog nastupa, izrada promotivnih materijala, medijski prostor) te omogućiti i medijsku promociju najboljih ideja. Pobjednicima takmičenja “Zenica Start Cup 2006” uz sve već navedeno osiguravamo nabavku opreme potrebne za pokretanje vlastitog poduzetničkog poduhvata .

Što možete izgubiti?

Nekoliko sati ili dana za razmišljanje o sebi, svojim željama, idejama, mogućnostima i vještinama i za ispunjavanje obrasca za prijavu na konkurs.

Što tražimo od vas?

Svi sudionici u ovom takmičenju trebaju ukratko opisati svoju poslovnu ideju na slijedeći način (detaljno objašnjeno i na obrascu za prijavu):

POSLOVNA IDEJA – u nekoliko rečenica opišite svoju ideju – što planirate proizvoditi i prodavati ili nuditi kao uslugu na tržištu i zašto mislite da ćete uspjeti

KAKO ĆETE OBAVLJATI POSAO – na koji ćete način nuditi svoje usluge, odnosno na koji ćete način proizvoditi svoj proizvod (koja tehnologija, znanja i vještine su vam potrebni, posjedujete li ih sami ili ćete zaposliti još nekoga…)

KO SU VAŠI KUPCI – koje je vaše ciljno tržište, ko će kupovati (i zašto) vaše proizvode i/ili usluge, gdje se ti kupci nalaze

NAČIN PRODAJE – na koji ćete način doći do svojih kupaca – planirate li imati vlastitu trgovinu/salon ili ćete svoje proizvode/usluge nuditi isključivo putem interneta, mogu li se vaši proizvodi/usluge kupiti samo u određeno doba dana, tjedna, mjeseca, godine ili svakodnevno…)

Naglašavamo kako ne ocjenjujemo detaljnu razrađenost projekta već kvalitetu i potencijal same poslovne ideje – budite maštoviti i inovativni!!!

Kako će se odvijati takmičenje?

Prva faza

Ova faza tretira period od oglašavanja javnog poziva za kandidovanje poslovnih ideja do završetka procesa selekcije pet najkvalitetnijih poslovnih ideja provedenog od strane Ocjenjivačke komisije. Svi kandidati su dužni registrovati svoje učešće na takmičenju u sekretarijatu takmičenja, gdje će preuzeti i potrebnu dokumentaciju. Poslovne ideje se moraju opisati i prijaviti isključivo na originalnom obrascu Prijave, i dostaviti u elektronskoj i printanoj formi. Uz Prijavu kandidati trebaju dostaviti i kopije ličnih karata (važi za sve učesnike bilo da su članovi Tima ili samostalni podnosioci Prijave), te kopiju Ugovora o korištenju prostora i usluga PI Zenica (važi samo ukoliko samostalni podnosilac, jedan ili više članova Tima ili čitav Tim imaju djelatnost u PI Zenica). Prispjele prijave će ući u proces vrednovanja koji će provesti Ocjenjivačka komisija na osnovu Evaluacijskih kriterija, a u okviru ovog procesa svim kandidatima će se pružiti mogućnost da prezentuju svoje ideje, obezbjeđujući dodatne informacije iz domena njihovih poslovnih ideja. Najboljih pet poslovnih ideja ulazi u drugu fazu takmičenja.

Druga faza

Druga faza takmičenja tretira program tutorstva za pet kandidata sa najboljim poslovnim idejama, odabir tri pobjednička poslovna plana, uvođenje pobjednika u Poduzetnički inkubator i dodjelu nagrada. Kandidati će u okviru programa tutorstva uz pomoć stručnih osoba svoje poslovne ideje detaljnije razraditi i pretvoriti u profesionalne poslovne planove po jasno definisanim kriterijumima.

A nagrade?

Svih pet poslovnih planova na osnovu Evaluacijskih kriterija vrednovat će Ocjenjivačka komisija, a za tri najbolja poslovna plana bit će dodijeljene nagrade u novčanoj protuvrijednosti :

PRVA NAGRADA 5 000,00 KM
DRUGA NAGRADA 3 000,00 KM
TREĆA NAGRADA 2 000,00 KM

Nagrade za kandidate-pobjednike će biti dodijeljene nakon što oni registruju djelatnost u Poduzetničkom inkubatoru Zenica.

Kako možete biti sigurni da vam niko neće ukrasti ideju?

Svjesni smo kako se mnogi ustručavaju svoju ideju podijeliti s drugima iz straha upravo od “krađe” ideje – ovim takmičenjem ne želimo od vas dobiti detaljan poslovni plan koji bi neko zatim mogao iskoristiti kako bi u kratkom roku pokrenuo posao, već vam želimo iskreno pomoći pri objektivnoj procjeni vaših ideja. Sve prijave pristigle na konkurs bit će u potpunosti zaštićene i tajne svima osim članovima ocjenjivačkog odbora koji se obavezuju da će nakon završetka konkursa i objave rezultata uništiti sve pristigle prijave osim pet najboljih.

Back To Top
X