kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Škola za Političke studije

Škola za Političke studije Vijeća/Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresirane kandidate da dostave svoje aplikacije za učešće u školi, Generacija 2019.

Aplicirati mogu sve zainteresovane osobe sa znanjem engleskog jezika, ne starije od 35 godina, državljani Bosne i Hercegovine, koje su do sada demonstirale vanredne uspjehe i rezultate sa svojim političkim partijama, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, medijima, u privatnom sektoru te drugim institucijama i organizacijama, i koje žele produbiti svoje znanje i razmijeniti iskustva o socio-političkim procesima.

Program Škole za Političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini funkcionira u okviru Programa Škola za političke studije Vijeća Evrope koji je podržan od strane Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške u Sarajevu.

Cilj škole je razvijanje demokratije i političke kulture među iznimnim mladim osobama, razvijanje kulture političkog dijaloga i tolerancije, kao i poboljšanje međusobne saradnje koja je od zajedničkog društvenog interesa.

Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti aplikaciju koju popunjenu, sa fotografijom i kratkom biografijom treba poslati najkasnije do 20 Januara 2019 na e-mail adresu: Esad.MAVRIC@coe.int

Aplikaciju možete naći ovdje ili zatražiti od gosp. Esada Mavrića.

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X