kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Seminar: Javni nastup i umijeće govorništva

 

Za učesnike radionice za mlade “Ja, renesansni čovjek”, održane prošlog novembra u Historijskom muzeju u Sarajevu, udruženje Nova Akropola organizuje trodnevni seminar retorike.

 

Zašto baš retorika?

Pa zar retorika nije ostala daleko iza nas na trgovima starog Rima i drevne Grčke, u vremenu kada su se Sokrat, Platon, Aristotel i drugi filozofi-govornici borili za sve što je dobro, lijepo i pravedno?
Naprotiv.

Osnove retorike kakvu danas poznajemo jesu postavljene još u antičkoj Grčkoj, ali ona se nalazila u osnovi zapadnog obrazovnog sistema sve do kraja 19. vijeka. Tek od 20. vijeka, retorika poput klasične filozofije gubi dosta od svog ugleda, u vremenu kada izgled postaje važniji od suštine i kada je bitna samo vještina uvjeravanja.

Retorika je mnogo više od pukog uvjeravanja, ona je umijeće lijepog i pra¬vilnog govornog izražavanja.
Komunikacija je bitan dio retorike i predstavlja temelj društvenog, poslovnog i ličnog života čovjeka. Znati jasno izraziti vlastite misli i osjećaje ključ je uspjeha u mnogim životnim situacijama. Malo je osoba kod kojih i sama pomisao na obraćanje skupu ljudi ne izaziva nemir ili ono što nam je svima poznatije kao trema.

Ipak, govoriti u javnosti je vještina koja se može savladati korištenjem ispravnih metoda koje učimo na ovom seminaru. Učenje govorničkog umijeća povezano je s osvještavanjem vlastitih kvaliteta, namjera i uvjerenja te s primjenom određenih pravila i tehnika.

 

CILJ SEMINARA:
• Izgraditi povjerenje u sebe i nadvladati strah i tremu.
• Poboljšati svoje izražajne sposobnosti.
• Znati pravilno pripremiti govor.

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.

 

PROGRAM SEMINARA

• Verbalna i neverbalna komunikacija
• Elementi uspješne komunikacije
• Greške u komunikaciji i savjeti za bolju komunikaciju
• Principi klasične retorike
• Vrste govora
• Karakteristike dobrog govornika
• Govor tijela – držanje, geste, pogled
• Vježbe za glas i izgovor te izražavanje emocija
• Kontrola treme
• Priprema govora – struktura govora, izrada koncepta, plan govora
• Načela prezentacije

 

Ukupno trajanje seminara: 11 školskih sati

Predavač je Barbara Milošević Mujić, voditeljica udruženja Nova Akropola.

Seminar uključuje interaktivna predavanja i praktične vježbe za svaku temu. Za polaznike je obezbjeđen radni materijal i osvježenje na pauzama.

Seminar će se održati u prostorijama udruženja Nova Akropola, Zmaja od Bosne 6/II, sa slijedećim rasporedom:

Petak, 24.1. 2020, 18-20h
Subota, 25.1. 2020, 10-14h
Subota, 1.2. 2020, 10-14h

Molimo da Vaše učešće potvrdite najkasnije do petka 17.1. 2020, na našu email adresu: nova.akropola@bih.net.ba

Za eventualna pitanja i dodatne informacije osim našeg e-maila možete se obratiti i na telefon 061 345-995.

Radujemo se ponovnom susretu sa našim Leonardima, Mikelanđelima, Rafaelima i Donatelima, a do tada želimo Vam svima sretnu novu 2020. godinu!

Izvor: hocu.ba

Back To Top
X