kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Seminar „Energetska i klimatska politika“

Seminar „Energetska i klimatska politika“ se provodi u okviru projekta MEMO (Moja Energija – Moja Općina). Projekat realizira Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) u saradnji sa njemačkom Fondacijom Heinrich Böll.

Energetska i klimatska politika zahtijevaju dvosmjerni pristup. Pristup odozgo ka dolje podrazumijeva da se na nivou države kreira politika. U tom kontekstu, trenutno se provodi izrada integrisanog državnog plana za klimu i energiju Bosne i Hercegovine (NECP) koji obuhvata planski period do 2030. godine. Ovaj plan je u direktnoj vezi sa novom politikom EU, a Bosna i Hercegovina kao zemlja potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske Zajednice radi na ovom planu. Implementacija NECP-a će omogućiti Bosni i Hercegovini integraciju energetskih i klimatskih ciljeva kao i odgovarajućih politika i mjera, čime će doprinijeti usklađivanju energetskih politika s politikama EU. Stručnjaci različitih usmjerenja su u okviru projekta MEMO izradili position paper „Energetska i klimatska politika Bosne i Hercegovine do 2030“ koji ukazuje na šanse i potencijale koje Bosna i Hercegovina kao država može iskoristiti na putu ka niskokarobonskom društvu.

S druge strane pristup odozdo ka dolje podrazumijeva da se na nivou gradova/općina donose odluke u kontekstu niskokarbosnkog razvoja. Trenutno je aktuelan proces izrade akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) kojim se na lokalnom nivou kreira energetska i klimatska politika te planiraju konkretne mjere za ublažavanje klimatskih promjena i adaptacije na klimatske mjere. SECAP je ključni dokument Sporazuma gradonačelnika (Europski pokret uključivanja lokalnih vlasti u razvoj i provedbu održive energetske i klimatske politike) koji prezentuje način na koji će lokalne vlasti ispuniti obaveze preuzete njegovim potpisivanjem do 2030. godine. Za gradove koji imaju izrađen i usvojen SECAP su predviđeni posebni fondovi iz kojih će se moći finansirati predložene mjere. U okviru projekta MEMO je izrađena mapa puta izrade SECAP-a, tj. na koji način svaka lokalna zajednica u BiH može pristupiti ovoj inicijativi sa obrazloženjem svih aktivnosti.

Čast nam je da Vas pozovemo da uzmete učešće na seminaru „Energetska i klimatska politika“ koji će se održati u Sarajevu, u petak 29.11.2019. godine, u Hotelu SWISSOTEL sa početkom u 10:00h.

Učešće na seminaru je besplatno. Organizator snosi troškove puta za učesnike koji su u jednom smjeru udaljeni više od 50 km od Sarajeva. Također, za učesnike koji su udaljeni više od 100 km, organizator snosi troškove jednog noćenja sa doručkom (po zahtjevu). Na dan seminara organizovani su besplatan ručak i osvježenje za sve učesnike seminara. Seminaru mogu prisustvovati najviše 2 osobe iz iste organizacije. Broj učesnika je ograničen (25) stoga Vas molimo da svoju prijavu pošaljete najkasnije do petka, 22.11.2019. godine na e-mail adresu info@reic.org.ba ili na faks 033/613-193.

 

Više informacija: https://www.facebook.com/events/669426446799551/

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X