kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

SASTANAK RAZVOJNIH AGENCIJA IZ ZDK

Danas je u Agenciji ZEDA održan radni sastanak na kojem su, pored direktora i uposlenika Agencije ZEDA, učestvovali i predstavnici još tri razvojne agencije iz regiona: TRA Agencija za razvoj općine Tešanj, Razvojna agencija, RAZ d.o.o. Zavidovići i RAŽ-Razvojna agencija Žepče, zatim Razvojni centar općine Kakanj te predstavnici Općine Kakanj. Na sastanku su razmatrane mogućnosti za buduću saradnju, a u skladu sa kapacitetima i dosadašnjim iskustvom u radu svake od ovih organizacija. Dogovorena je saradnja u bližoj budućnosti u oblasti apliciranja i implementiranja projekata u okviru javnih poziva stranih donatora.

Nadamo se da će saradnja među ovim organizacijama dati dobre rezultate za lokalne zajednice ali regiju Zeničko-dobojskog kantona.

Back To Top
X