kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Romski obrazovni fond raspisuje Poziv na inovativne prijedloge i grantove za zagovaranje 2020

Rok za prijavu: 29. februar 2020. godine

Romski obrazovni fond (REF) trenutno prihvata prijedloge projekata organizacija koje ispunjavaju uslove za finansiranje:

Odjeljak 1: Inovativni prijedlozi za bespovratna sredstva između 20.000-50.000 eura usklađeni sa REF-ovim Strateškim okvirom (2021-2030)
Odjeljak 2: Prijedlozi grantova za zagovaranje do 25.000 eura usklađeni sa REF-ovim Strateškim okvirom (2021-2030)

Cilj

Misija REF-a je da doprinese zatvaranju jaza u rezultatima obrazovanja između Roma i neroma, uključujući promociju kvaliteta, inkluzivnog obrazovanja i desegregiranih škola i učionica. Cilj poziva je odabrati partnerske organizacije za provedbu inovativnih pilot projekata koji bi bili u skladu sa strateškim okvirom REF-a i doprinijeli suzbijanju jaza. Smatra se da je inovativni pilot projekat onaj koji do sada nije proveden na geografskom području i koji potiče promjene u formalnom i/ili neformalnom obrazovanju. Takođe bi mogla uvesti nove tehnologije, interaktivne metode poučavanja, poboljšati otpornost romske djece, trendovi i prakse koji bi rezultirali poboljšanim ishodima obrazovanja u ranom djetinjstvu, osnovnom ili srednjem obrazovanju.

Prijedlog projekta treba sadržavati bilo koju ili sve sljedeće ciljne skupine: roditelje, nastavnike, učenike i/ili obrazovne institucije. Mora sadržavati alate za mjerenje predloženih obrazovnih dostignuća i pokazatelja.

 

Povezani prioriteti

Svi prijedlozi pilot projekata trebaju sadržavati mjerljiva i trajna poboljšanja usklađena sa REF-ovim strateškim okvirom i trebaju:

Zagovarati za promjene u razvoju politika u obrazovanju i/ili zapošljavanju
Doprinijeti regionalnoj razmjeni znanja i komunikaciji u obrazovanju i/ili zapošljavanju
Doprinijeti izgradnji inkluzivnog obrazovnog sistema i njegovoj desegregaciji
Integrirati perspektivu rodno osviještene politike u pripremu i dizajn svih komponenti projekta
Postaviti osnove za održivost najboljih praksi i aktivnosti u prijedlogu projekta
Omogućiti mjerljive rezultate poboljšanja obrazovnih dostignuća

Iznosi grantova

Minimalno traženo finansiranje inovativnih pilot projekata je 20.000 eura, a maksimalno traženo finansiranje je 50.000 eura. REF zadržava pravo promjene ovog iznosa (povećanje, smanjenje) ovisno o ishodima Poziva za dostavu prijedloga projekata.

 

Vremenski okvir za implementaciju bespovratnih sredstava

1. juni 2020. godine – 31. decembar/prosinac 2020. godine
Inovativni pilot projekti trebali bi biti planirani u trajanju od najviše 7 mjeseci.

Geografska pokrivenost

Ovaj poziv za podnošenje predloga poziva nevladine organizacije i institucije koje su registrovane i posluju u zemljama Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

 

Kriteriji podobnosti

Za prijavu za bespovratna sredstva primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti:

Pravno registrovana nevladina organizacija ili institucija u navedenoj zemlji.
Operativni kapacitet: sistemi i procesi za osiguranje dobrog upravljanja grantovima. U najmanju ruku, organizacija mora imati osnovne sisteme računovodstva i izvještavanja i biti registrovana i raditi najmanje 2 godine.
Dokazano relevantno iskustvo i ukazivanje na sposobnost ispunjavanja ciljeva akcije.
Temeljne vrijednosti u skladu s REF-ovim vrijednostima – upornost, integritet, pravda, odgovornost i radoznalost – uključujući REF-ovu posvećenost integraciji i rodno osviještenoj javnosti.
Prijedlog pilot projekta trebao bi sadržavati inovativne aktivnosti u predmetnoj zemlji i ne smije se preklapati sa već postojećim intervencijama koje finansira REF.
Prijedlozi pilot projekata sa aktivnostima vezanim uz školu trebaju biti podržani izjavama o partnerstvu između škole/a i organizacije koja ih provodi.

Za dodatne informacije posjetite https://www.romaeducationfund.org/call-for-innovative-proposals-and-advocacy-grants-2020/

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/romski-obrazovni-fond/

Back To Top
X