kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Propozicije za Eko Izazov „Učinimo svoju zemlju još ljepšom“

Svako može da se pridruži Eko Izazovu „Učinimo svoju zemlju još ljepšom“ i bude dio aktivnosti na podizanju svijesti o potrebi očuvanja naših prirodnih ljepota i zaštiti okoline. Dovoljno je da se prijavite na email adresu navedenu u prijavi, i da svoje ekološke aktivnosti objavljujete na FB grupi „Izazov: Izaberi zadatak, budi promjena“ na adresu https://www.facebook.com/groups/izazov387/

Za škole, nevladine organizacije, kompanije i pojedince, to mogu biti neke odluke vezane za smanjenje korištenja jednokratne plastike, smanjenje i upravljanje otpadom, borba protiv zagađenja ukjlučujući i zagađenost zraka, ili inovativna rješenja u vašoj sferi kojima se doprinosu zaštiti okoline. Postavljajte vaše aktivnosti, sa brojem volontera i postignućima na Facebook grupu https://www.facebook.com/groups/izazov387/! Vaš doprinos će biti zabilježen i na kraju godine ćete dobiti zahvalnicu za učešće u Eko Izazovu.

Ukoliko pak želite da učestvujete u takmičenju za nagrade Eko izazova, potrebno je da odaberete zapuštenu, javnu površinu od 300-500 m2 koju ćete očistiti, urediti i kontinuirano održavati, unijeti promjene koje će oplemeniti prostor i učiniti ga korisnim za zajednicu. Budite sigurni da odabrana površina nema mina!

 

Možete se prijaviti u tri kategorije i to kao:

Škola / Vrtić;
Nevladina organizacija / Kompanija;
Individualac / Porodica

Za najinovativnije i najuspješnije ideje biće dodjeljene nagrade, za svaku od kategorija:

Prvo mjesto: 1 000 USD;
Drugo mjesto: 500 USD;
Treće mjesto: 300 USD.

+5 SPECIJALNIH NAGRADA za one koji se svojim djelovanjem budu posebno istakli u donošenju dugoročnog rješenja ekološkog problema, inovativnosti, kreativnosti, multietničkoj saradnji i uticali na bolja zakonska rješenja.

PRIJAVA

Prijavite se u jednu od kategorija slanjem fotografija trenutnog stanja, odabrane lokacije, na e-mail: izazov387@gmail.com . Pošaljite fotografije i Naziv/Ime i prezime implementatora aktivnosti (vrtića/ škole/ nevladine organizacije/ kompanije/ individualca). Neformalne grupe građana spadaju u grupu Individualci/porodice i mogu poslati naziv njihove neformalne grupe. Svoje ekološke aktivnosti objavljujte na Facebook grupi „Izazov: Izaberi zadatak, budi promjena“ na adresi https://www.facebook.com/groups/izazov387 

Nakon dostavljenih fotografija, dobit ćete povratni odgovor o evidentiranju Vaše prijave i dalje upute i obrasce redovnog i finalnog izvještavanja o provedenim aktivnostima.
Izvještaje o provedenim aktivnostima šaljite nakon što uradite određenu aktivnost. Nije ograničen broj izvještaja koje možete slati, jer se oni odnose na broj aktivnosti koje budete sproveli.

Finalni izvještaj sa fotografijama i video zapisima trebate dostaviti do 11. oktobra 2020. godine. Sve prijave će pregledati nezavisni članovi žirija koji će dati svoje ocjene, a na osnovu zbira ocjena svih članova žirija rangiraju se ekipe, za svaku kategoriju posebno.

Deset najboljih ekipa iz svake kategorije stiče pravo da učestvuje u finalnom dijelu takmičenja. Lista finalista će biti objavljena na FB stranici Eko izazov „Učinimo svoju zemlju još ljepšom“, 2. novembra, do kraja dana. Primjedbe se mogu dostaviti 48h od momenta objavljivanja.
Nezavisni žiri će u periodu od 5. do 15. novembra 2020. godine da posjeti sve finaliste i da izvrši konačno bodovanje.

Proglašenje pobjednika i dodjele nagrada, u svakoj kategoriji, će biti na završnoj svečanosti koja će biti održana krajem novembra. U slučaju istog broja bodova, ekipa koja je angažovala najveći broj volontera će dobiti ekstra poen. Na završnoj svečanosti će biti izloženi promotivni panoi koje će pripremiti finalisti u cilju prezentacije svojih aktivnosti.
Svi učesnici Eko izazova „Učinimo svoju zemlju još ljepšom“ će dobiti posebna priznanja za svoj doprinos očuvanju okoliša.

Tokom implementacije takmičarskih aktivnosti tim Eko izazova će da vrši monitoring aktivnosti kroz redovnu komunikaciju sa prijavljenima i posjete određenom broju prijavljenih timova. Monitoring koji će vršiti tim Eko izazova neće donositi bodove za nagrade niti uticati na bodovanje nezavisnih članova žirija. Monitoring će biti isključivo radi promocije aktivnosti i uspjeha učesnika i Eko izazova.
Prilikom bodovanja za uspješnost, nezavisni članovi žirija će koristiti slijedeće kriterije:

Period impementacije aktivnosti (1-10 bodova)
Broj uključenih volontera (1-10 bodova)
Stanje u kojem se nalazila površina prije vaše intervencije (1-10 bodova)
Broj volonterskih akcija (1-10 bodova)
Ekološka značajnost (0-10 bodova)
Veličina uređene površine (0-5 bodova)
Koliko je uređena površina korisna za lokalnu zajednicu i šire ( 0-5 bodova)
Ostvarena interetnička saradnja ( 0-5 bodova)
Saradnju sa lokalnim vlastima( 0-5 bodova)
Prikupljena finansijska podrška za implentaciju akcija( 0-5 bodova)
Promocija aktivnosti u lokalnim medijima i društvenim mrežama ( 0-5 bodova)
Inovativnost ideja( 0-5 bodova)
Održivost rješenja( 0-5 bodova)
Redovitost izvještavanja (1-5 bodova)
Foto i video materijal (0-5 bodova)
UKUPNO 100 bodova

Bodovanje za svaki kriteriji biće na osnovu dostavljenog finalnog izvještaja i dostavljenih foto i video materijala.

! ZA FINALISTE: Ocjene žirija nakon posjete (0-30 bodova)

! DODATNI KRITERIJI ZA SPECIJALNE NAGRADE:

Dugoročno/konačno rješenje za ekološki problem (0-10 bodova)
Otkriće rješenja za ekološki problem (0-10 bodova)
Izmjena zakonskih regulativa u korist ekoloških promjena (0-10 bodova)
Kreativnost i inovativnost (0-10 bodova)
Interetnička saradnja (0-10 bodova)

SRETNO!

Organizator zadržava pravo izmjene i dopune propozicija, a istu će blagovremeno objaviti na FB stranici Eko izazov „Učinimo svoju zemlju još ljepšom“.

Vaš Eko izazov tim!

 

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X