kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Program EU Horizont 2020 – Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prirodni resursi“

U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prirodni resursi“.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. januar 2020. godine.

 

Ciljevi predmetnog poziva su:

održivo upravljanje i korišćenje prirodnih resursa sa kopna i mora;
obezbijediti sigurnost hrane i ishrane;
ubrzati prelazak sa linearne ekonomije na kružnu ekonomiju radi zaštite životne sredine.
Poziv podstiče participativne pristupe istraživanju i inovacijama, uključujući pristup sa više aktera i razvija sisteme znanja i inovacija na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

U ovom pozivu mogu da učestvuju mala i srednja preduzeća, akademska zajednica i organizacije javnog sektora.

Budžet predmetnog poziva iznosi 208,7 miliona eura.

Detaljne informacije OVDJE 

Back To Top
X