kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Program CD i medijima za BiH 2019 – Podrška postojećim i novonastalim mrežama OCD u različitim oblastima

Generalni cilj ovog poziva za prijedloge projekata je ojačati kapacitete OCD-a kako bi doprinosile društvenom razvoju u specifičnim sektorima.

Nastoji se osnažiti civilno društvo u cilju ispunjavanja sljedećih ključnih uloga:

Stvoriti jače veze prema građanima putem njihovog uključivanja u procese donošenja javnih politika, posežući za društvom kao cjelinom, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice i putem poticanja građanskog aktivizma i učešća javnosti u donošenju politika;
Postati profesionalni i pouzdani partneri u donošenju javnih politika i u reformskim procesima putem praktikovanja zagovaranja utemeljenog na dokazima u svim sektorima i putem monitoringa reformi;
Doprinijeti jačanju odgovornog i inkluzivnog liderstva u političkoj, ekonomskoj i društvenoj sferi i pružati rano upozorenje u slučaju društvene promjene;
Jačati ekonomski razvoj i stvoriti bolje veze sa poslovnom zajednicom putem promovisanja preduzet., socijalnih inovacija i stvaranja radnih mjesta.

Glavna pitanja koja će se rješavati ovim programom su:

Dijalog između vladinog i nevladinog sektora je slab i nije institucionalizovan na svim nivoima.
Učešće građana u procesima donošenja javnih politika i odluka na lokalnom nivou je sporadičan i nije institucionalizovan.
Kapaciteti OCD-a, posebno na lokalnom nivou, su i dalje slabi.
OCD dovoljno ne doprinose u borbi protiv korupcije i podršci socio-ekonomskom razvoju.
Slobode medija i dalje su ugrožene i moraju se osigurati i ojačati.
Ukupni indikativni iznos koji je na raspolaganju za prijedloge projekata je 5.500.000 EUR.

Nazivi 11 grupa – Podrška mrežama OCD u oblasti: Grupa 1: Obrazovanje; Grupa 2: Zdravstva; Grupa 3: Socijalna inkluzija i socijalno preduzetništvo; Grupa 4: Ekologija i klimatske promjene; Grupa 5: Mladi; Grupa 6: Kultura; Grupa 7: Preduzetništvo i lokalna ekonomija; Grupa 8: Ženska prava; Grupa 9: Slobode i integritet medija; Grupa 10: Korupcija; Grupa 11: Jačanje političkog pluralizma.

Indikativna finansijska sredstva po grupi iznose 500.000 EUR.

Sve dodatne informacije i dokumentaciju u vezi sa Javnim pozivom potrazite na:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576580519338&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=167126

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X