kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira projekat pod nazivom „Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća“ i objavljuje:

JAVNI POZIV Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća

Tema projekta je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzije 7 I 10) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.

Cilj projekta „Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća“ je povećanje izvozne sposobnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) iz Bosne i Hercegovine.

Projekat je namijenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) iz Bosne i Hercegovine koje imaju potrebu za uvođenje tehničkih standarda u proizvodnji za svrhu optimiziranja proizvodnje i povećanje efikasnosti, te motivaciju i kapacitete za otpočinjanje ili širenje svog izvoza na postojećim ili ulaskom na nova tržišta. Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete će prevenstveno reducirati troškove, negativne efekte na okolinu i barijeru izlaska na INO tržišta, te time omogućiti dodanu vrijednost za bh. MSP i privredu u cjelini.

Kako bi bili prihvatljivi za učešće u ovom projektu, aplikanti moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
• Biti registrovani sa sjedištem u BiH
• Biti kompanija iz privatnog sektora
• Zadovoljiti definiciju malog i srednjeg preduzeća
• Biti zainteresovani za širenje svog izvoza ulaskom na nova tržišta EU
• Imati slobodne kapacitete u radnoj snazi zbog neophodne edukacije u svrhu priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete
• Prednost prilikom odabira kompanija imaju članice Vanjskotrgovinske komore BiH u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13)

Kompanije koje žele izvršiti recertifikaciju također se mogu prijaviti na učešće u ovom projektu, s tim da kompanije koje certifikaciju vrše prvi put imaju prednost u procesu odobrenja.
Zainteresirana mala i srednja preduzeća mogu izabrati pripremu na jedan od navedenih standarda:
1. Priprema izvozno orijentisanih MSP za uvođenje standarda BAS EN ISO 50 001
2. Priprema izvozno orijentisanih MSP kompanija za uvođenje standarda BAS EN ISO 14001
3. Priprema izvozno orijentisanih MSP za uvođenje CE znaka

Projektne aktivnosti obuhvataju: potpunu pripremu kompanije od strane eksperta za odabrani standard, preporuke za poboljšanje rada, analizu postojećih proizvodnih pogona u skladu sa tehničkim standardima, analizu i preporuke za optimizaciju troškova i proizvodnje i sl..
Molimo Vas da popunjenu APLIKACIJU koju možete preuzeti na Web stranici www.komorabih.ba dostavite najkasnije do 16.06.2023. godine na adresu Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH
Branislava Đurđeva 10,
71 000 Sarajevo

ili putem faksa na broj: 033 214 292 ili e-maila: nejira.mocevic@komorabih.ba

Uz aplikaciju potrebno je dostaviti i sljedeće:
• Bilans stanja i uspjeha za 2020., 2021. i 2022. godinu (oficijelni izvještaji)
• Rješenje o registraciji kompanije

Da bismo izbjegli eventualne tehničke probleme i osigurali da vaše preduzeće učestvuje, obavezujemo se da ćemo odgovoriti na svaki primljeni e-mail. Međutim, ako ne dobijete odgovor na vaš e-mail, molimo Vas da nas obavezno kontaktirate kako bismo provjerili da li je vaš e-mail zaprimljen i osigurali da vaša aplikacija ima mogućnost učešća.
Za dodatne informacije – kontakt osoba: g-đa. Nejira Močević (033/566 – 203)

Također Vas želimo obavijestiti da će Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovati INFO dane na kojima ćete imati priliku dobiti sve detaljne informacije o ovom Projektu i to po sljedećem rasporedu:

  • SARAJEVO, 14.06.2023., prostorije VTK/STK BiH na adresi Branislava Đurđeva br.10, sa početkom u 14:00
  •  MOSTAR, 19.06.2023., prostorije VTK/STK BiH na adresi Dr. Ante Starčevića bb, sa početkom u 11:00
  • BANJA LUKA, 21.06.2023., prostorije VTK/STK BiH na adresi Vidovdanska 2B (Poslovni centar Krajina), V sprat, sa početkom u 11:00

Zainteresirane kompanije koje žele prisustvovati INFO danu, potrebno je da do 5 dana prije početka (tj. za Sarajevo do 09.06.2023., za Mostar do 14.06.2023. i za Banja Luku do 16.06.2023.) dostave na e-mail:nejira.mocevic@komorabih.ba sljedeće informacije: naziv kompanije, ime i prezime svog predstavnika, kontakt podaci predstavnika i u kojem gradu želite prisustvovati INFO danu ili svoju prijavu izvrše online putem sljedećeg link: On-line prijava za Info dan

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X