kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Prijavite se za stipendije Fondacije „Horovitz“ za socijalnu politiku

Fondacija Horovitz za socijalnu politiku osnovana je 1997. kao neprofitna organizacija. Glavni cilj fondacije je da podrži ideje u istraživanju i razumijevanju glavnih oblasti društvenih nauka. Njegova specifična svrha je da obezbijedi male stipendije studentima doktorantima na disertacijskom nivou koji bi podržali istraživanje koje oni preduzimaju u svom projektu.

 

OBLAST:

Socijalna politika

 

OPIS

Grantovi se zasnivaju isključivo na zaslugama. Svaki iznosi ukupno 7.500 američkih dolara. Na početku se dodjeljuje 5.000, a 2.500 po završetku projekta. Da bi primaoci grantova imali pravo na svoj drugi dio, moraju imati dokaze o jednom od sljedećeg:
– Prihvatanje i odobravanje njihove disertacije;
– Prihvatanje članka zasnovanog na istraživanju od strane recenziranog časopisa;
– Poziv za pisanje i objavljivanje poglavlja knjige na osnovu istraživanja.
Grantovi su neobnovljivi, a primaoci imaju pet godina od objave granta da završe svoj projekat i zatraže konačnu isplatu.

 

USLOVI

Fondacija podržava projekte sa aplikacijom za socijalnu politiku na globalnom ili lokalnom nivou. Prijave se procjenjuju na osnovu kriterijuma kao što su: izvodljivost, primjenljivost, originalnost, metodologija, teoretski informisano ili empirijski bogato istraživanje i preporuka. Prijedlozi se ocjenjuju na osnovu ukupne vrijednosti svih aspekata prijave.

– Kandidati moraju biti trenutni doktorati ili kandidati koji rade na svojoj disertaciji;
– Kandidati ne moraju imati doktorat; oni koji to čine nijesu podobni;
– Podnosioci prijava moraju da su odbranili svoj prijedlog za disertaciju ili da im je tema odobrena od strane njihovog mentora/odjeljenja;
– Kandidati mogu biti iz bilo koje zemlje i bilo kog univerziteta na svijetu. Državljanstvo ili prebivalište u SAD nijesu potrebni.

 

NAČIN PRIJAVE

Prije prijave obratite pažnju na ono što je potrebno za prijavu:
– Popunite obrazac podobnosti za dva pitanja
– Popunite krug prijave, uključujući:
– Lične podatke – kratki odgovori na pitanja
– Pregled projekta – kratak snimak
– Vaš projekat – 750 riječi opisa
– Pošaljite svoj CV
– 2 pisma preporuke – kao i kontakt broj

 

Prijavljujete se na sljedeći link: https://www.horowitz-foundation.org/apply

 

ROK ZA PRIJAVU:

1. decembar 2019. godine.

Detaljnije na: https://www.horowitz-foundation.org/grant-info

 

Izvor: mladiinfo.me

Back To Top
X