kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Prijavite se za InnoCamp za omladinske radnike u Ljubljani

Movit, slovenačka nacionalna agencija, zajedno sa austrijskom, kiparskom, finskom i islandskom nacionalnom agencijom organizuje InnoCamp trening kurs za sve one koji su zainteresovani za inovaciju i digitalizaciju u omladinskom radu. Trening se održava 18.-22. januara 2021. godine.

OBLAST:
Omladinski sektor

OPIS

Cilj ovog kursa je doprinijeti razvoju digitalnog omladinskog rada u Evropi podsticanjem i pomaganjem omladinskim organizacijama da inoviraju svoje usluge omladinskog rada i dodaju im digitalnu dimenziju. InnoCamp se temelji na Innobox alatu koji je razvio Verke i on pruža strukturirani pristup i podršku za (ponovni) razvoj operacija i stvaranje nečeg novog.

Proces će omogućiti učesnicima da razviju nove prakse, pristupe ili usluge u radu sa mladima istražujući njihove potencijalne digitalne dimenzije. Innobox se može koristiti sam, u grupi ili čak sa čitavom radnom zajednicom. Najvažnija stvar je želja za boljim radom sa mladima. Svrha je pomoći da se analizira i prepozna izazov kojim se želite pozabaviti, proučiti ga iz nekoliko perspektiva i doći do inovativnog rješenja.

Tokom treninga učesnici će:
• upoznati se sa procesom inovacija u okviru alata Innobox i iskusiti ga
• naučiti kako prepoznati i analizirati izazove kojima se žele baviti i povezati ih sa širim društvenim promjenama i razvojem
• naučiti kako razviti nove (digitalne) metode, pristupe ili usluge za rješavanje tih izazova
• vježbati kako predstaviti svoje ideje
• povezati čitav proces sa njegovim lokalnim kontekstom
• podijeliti i razgovarati o njihovim postojećim praksama digitalnog omladinskog rada
• otkriti trenutne trendove u digitalnom omladinskom radu
Nadoknada za kamp zavisi od zemlje do zemlje, a ishrana i smještaj su besplatni.

USLOVI
Mogu se prijaviti omladinski radnici koji su:
• najmanje 18 godina stari
• zainteresovani za digitalni omladinski rad
• zainteresovani za (ponovni) razvoj svoje digitalne prakse rada sa mladima
• iskusni u omladinskom radu ili upoznati sa kontekstom omladinskog rada
• motivisani i sposobni implementirati barem djelove Innobox procesa u svojoj organizaciji po povratku

 

NAČIN PRIJAVE
Prije podnošenja zahtjeva, kontaktirajte nacionalnu službu države u kojoj prebivate da biste provjerili da li je uključena u ovaj konkretan projekat i da li je obavezna pokriti putne troškove. Prijave se vrše elektronskim putem na linku: https://www.salto-youth.net/mysalto/login/…

ROK ZA PRIJAVU:
30. novembar 2020. godine
Detaljnije: https://www.salto-youth.net/…/innocamp-develop-your…/…

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X