kalendar

Nothing from August 6, 2020 to September 6, 2020.

skip to Main Content

Prijave za Erasmus program razmjene mladih preduzetnika

Prijave Za Erasmus Program Razmjene Mladih Preduzetnika

Objavljen je poziv za Erasmus program evropske razmjene za mlade preduzetnike. U okviru programa, učesnici će biti dio razmjene sa drugim zemljama učesnicama programa. Razmjena traje od jednog do šest mjeseci.

 

OBLAST:

Preduzetništvo

 

OPIS

Cilj programa je da pomogne novim preduzetnicima u sticanju novih potrebnih vještina za upravljanje malim i srednjim preduzećima kroz posjete preduzećima u drugim zemljama. Troškovi razmjene su djelimično pokriveni finansiranjem od strane Evropske komisije. Učesnici će imati priliku da tokom perioda boravka i rada u preduzećima zemalja učesnica steknu nova znanja i vještine, da unaprijede svoje poslovne planove, postanu članovi međunarodne evropske mreže uspješnih preduzetnika, steknu znanje o regulativnim okvirima zemalja Evropske unije, učestvuju u saradnji u interkulturalnom okruženju. Pokriveni su troškovi obuka prije učešća, a učesnicima će biti dodijeljen grant namijenjen troškovima puta i života tokom trajanja programa.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati iz zemalja Evropske unije i zemalja članica COSME programa: Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina, Island.

 

NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili popunite onlajn aplikacionu formu na: https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepre…/index.cfm….

 

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je otvoren tokom cijele godine

Detaljnije: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20

Back To Top
X