kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Prijave za Erasmus program razmjene mladih preduzetnika

Objavljen je poziv za Erasmus program evropske razmjene za mlade preduzetnike. U okviru programa, učesnici će biti dio razmjene sa drugim zemljama učesnicama programa. Razmjena traje od jednog do šest mjeseci.

 

OBLAST:

Preduzetništvo

 

OPIS

Cilj programa je da pomogne novim preduzetnicima u sticanju novih potrebnih vještina za upravljanje malim i srednjim preduzećima kroz posjete preduzećima u drugim zemljama. Troškovi razmjene su djelimično pokriveni finansiranjem od strane Evropske komisije. Učesnici će imati priliku da tokom perioda boravka i rada u preduzećima zemalja učesnica steknu nova znanja i vještine, da unaprijede svoje poslovne planove, postanu članovi međunarodne evropske mreže uspješnih preduzetnika, steknu znanje o regulativnim okvirima zemalja Evropske unije, učestvuju u saradnji u interkulturalnom okruženju. Pokriveni su troškovi obuka prije učešća, a učesnicima će biti dodijeljen grant namijenjen troškovima puta i života tokom trajanja programa.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati iz zemalja Evropske unije i zemalja članica COSME programa: Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina, Island.

 

NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili popunite onlajn aplikacionu formu na: https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepre…/index.cfm….

 

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je otvoren tokom cijele godine

Detaljnije: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20

Back To Top
X