kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

POZIV ZENIČANIMA KOJI ŽIVE U DIJASPORI

Grad Zenica jedan je od partnera na projektu “Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.
U okviru implementacije lokalne razvojne inicijative “Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore” koja je podržana u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, također se želi provesti istraživanje koje bi obuhvatilo zemlje širom svijeta, a fokus bi se stavio na stanovništvo iz Zenice, te želimo osigurati pregled društveno-ekonomskog profila dijaspore iz Bosne i Hercegovine, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i društveno-kulturološke podatke. Poseban fokus je stavljen na mapiranje društveno-ekonomskih i profesionalnih aspekata u cilju podrške stanovništva iz Bosne i Hercegovine.
Zenička razvojna agencija ZEDA realizuje aktivnost mapiranja u cilju provođenja aktivnosti projekta “Dijaspora za razvoj” (D4D).
Vaši podaci služit će za istraživanje dijaspore, te promociju razvojnih resursa, što uključuje mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine.
Ovaj formular ima za cilj prikupiti informacije o potrebama dijaspore za uslugama na lokalnom nivou s posebnim osvrtom na grad Vašeg porijekla, a kako bi se obezbijedilo postojanje i omogućio pristup uslugama koje su vama potrebne, a u nadležnosti su Grada. Odgovori su u potpunosti anonimni i biće tretirati s punim povjerenjem, a podaci koje dobijemo biće korišteni isključivo kao podloga za razvoj usluga dijaspori. Stoga nam je Vaš doprinos ovom procesu od izrazite važnosti.

 

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji!

Formular za fizička lica http://bit.ly/DijasporaFL
Formular za NVO http://bit.ly/DijasporaUG
Formular za pravna lica http://bit.ly/DijasporaPL

Za više informacija kontakt osoba je Ajna Dedić, Zenička razvojna agencija ZEDA: 032-449-412, ajna@zeda.ba

Podaci su povjerljivi, neće se distribuirati i koristiće se samo za potrebe projekta i Grada i to isključivo po pitanju potencijalne saradnje sa dijasporom.

Pozivamo sve one koji imaju prijatelje, rodbinu, poznanike, da im prenesu informaciju o ovom Pozivu i na taj način daju svoj doprinos u procesu mapiranja dijaspore.

Back To Top
X