kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv – Zajednički nastup bh. kompanija na Međunarodnom sajmu metalske i elektro industrije ELMIA Subcontractor, Švedska

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje zajednički nastup bh. kompanija na Međunarodnom sajmu metalske i elektro industrije ELMIA Subcontractor, koji će se održati u u periodu od 15-17.11.2022. godine u Jonkopingu (Švedska). Elmia Subcontractor je vodeći događaj u metaloprerađivačkoj i elektro industriji za Sjevernu Evropu i najveći u Švedskoj. U sajamskom prostoru površine 34.000 m2 događaji i sastanci pružaju posjetiteljima, izlagačima i organizatorima susrete, kvalitetne mogućnosti i umrežavanja.

Za više informacija o sajmu zvanična web stranica sajma je: www.elmia.se

Obzirom na ranije iskazani interes bh. kompanija iz metalske i elektro industrije za ostvarivanjem kontakata sa kompanijama iz skandinavskih zemalja, te nakon analize tržišta Skandinavije, došli smo do zaključka da se radi o sajmu na kojem mogu učestvovati sve kompanije iz metalnog i elektro sektora posebno zainteresirane za područje podugovaranja.

VTK/STK BiH će za potrebe predstavljanja kompanija iz metalske i elektro industrije zakupiti prostor od 60 m2 na kojem bi se predstavilo 5-6 bh. kompanija.

Kotizacija participacije u troškovima zakupa i uređenja štanda za bh. kompanije iznosi 5.000 KM + PDV.

Nakon pregleda pristiglih prijava, predstavnici VTK/STK BiH će izvršiti pred-selekciju kompanija. Pred-selekcija će se izvršiti prema sljedećim kriterijima:

• Kompanija je proizvođač u oblasti metaloprerađivačke, elektro ili mašinske industrije.
• Kompanija je aktivni član VTK/STK BiH (redovno izmiruje obaveze plaćanja članarine u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o VTK/STK BiH „Službeni glasnik BiH“, broj 30/1 i 72/13).
• Kompanija ima iskustvo u izvoznim poslovima i upošljava barem jednu osobu koja aktivno komunicira na engleskom jeziku.
• Kompanija je strateški opredjeljena za izvoz, te posjeduje adekvatan kvalitet proizvoda i potrebne certifikate.
• Kompanija je spremna participirati u troškovima vlastitog učešća (smještaj svojih predstavnika, troškove prevoza predstavnika firmi (automobilom ili avionom), dnevnice svog osoblja).
• Kompanija se obavezuje da će najmanje jedan njen predstavnik boraviti na sajmu u periodu 14-18.11.2022.

Pozivamo kompanije zainteresirane za izlaganje na štandu Bosne i Hercegovine, da popune priloženu prijavu i dostave je putem e-maila: aida.vidimlic@komorabih.ba najkasnije do 19.08.2022. godine.

Potpisana i ovjerena četiri originalna primjerka Sporazuma o reguliranju obaveza, potrebno je obavezno poslati i poštom na adresu VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10; 71000 Sarajevo.

Za više informacija o učešću na sajmu ELMIA Subcontractor kontakt osoba je Aida Vidimlić (tel.033 566 233)

Poziv

Prijavni obrazac

Sporazum

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X