kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

POZIV ZA UČEŠĆE NA VIRTUALNIM SASTANCIMA – Match2Pack 2020 – RECIKLIRANI MATERIJALI ZA PAKOVANJE HRANE

Paralelno s ovogodišnjom njemačkom sedmicom pakovanja održat će se i webinar s međunarodnim učešćem na temu Reciklirani materijali u ambalaži za hranu. Nakon toga će uslijediti virtualni sastanci koje će se održati od 21-25. septembra 2020. Organizator događaja je NRW.International GmbH, Njemačka.

Više informacija o dogođaju možete vidjeti na platformi: https://match2pack.b2match.io/

Zašto učestvovati?
Jednostavno razgovarajte o novim tehnologijama i inovativnim rješenjima, pronađite partnera i kupce na 1: 1 sastancima.

Glavne teme:
– Pakovanje hrane
– Održivi postupci/procedure
– Zdrava okolina

Kako možete imati koristi od ovog događaja?
– Predstavite svoje proizvode, projekte, usluge ili poslovne potrebe sudionicima događaja
– Inicirajte i dogovorite unaprijed zakazane sastanke 1: 1
– Ostvarite nove kontakte na vrijeme i isplativ način
– Budite korak ispred svojih konkurenata tako što ćete biti viđeni i prisutni na ovom događaju

Registracija učesnika je obavezna na platformi: https://match2pack.b2match.io/

Back To Top
X