kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

POZIV ZA UČEŠĆE NA STRUČNOJ RADIONICI – OKRUGLOM STOLU “Dizajn u drvopreradi i mogućnosti upotrebe drveta u arhitekturi i uređenju eneterijera”

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na stručnoj radionici – okruglom stolu “Dizajn u drvopreradi i mogućnosti upotrebe drveta” koji organizuje Agencija ZEDA u saradnji sa Univerzitetom u Zenici i predstavnicima drvnog sektora. Ovo je jedna od aktivnosti koje ZEDA organizuje u okviru realizacije projektnih aktivnosti projekta FORESDA u kojem ZEDA ima status partnera od 2017. godine.

Događaj ima za cilj da naznačiti značaj dizajna u drvnoprerađivačkoj industriji ali i mogućnosti upotrebe drveta u arhitekturi i uređenju eneterijera. Pored ovih tema pažnja će biti posvećena i potrebi edukacije i razvoja školskih programa za potrebe drvnoprerađivačkog sektora BiH.
Cilj projekta FORESDA jeste podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.
Molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 24.juna 2019.godine na ajna@zeda.ba
Kontakt osoba u Agenciji ZEDA je Ajna Dedić; 032 449-412.

 

Pozivnica

Agenda

Back To Top
X