kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

POZIV ZA UČEŠĆE NA STRUČNOJ RADIONICI – OKRUGLOM STOLU “Dizajn u drvopreradi i mogućnosti upotrebe drveta u arhitekturi i uređenju eneterijera”

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na stručnoj radionici – okruglom stolu “Dizajn u drvopreradi i mogućnosti upotrebe drveta” koji organizuje Agencija ZEDA u saradnji sa Univerzitetom u Zenici i predstavnicima drvnog sektora. Ovo je jedna od aktivnosti koje ZEDA organizuje u okviru realizacije projektnih aktivnosti projekta FORESDA u kojem ZEDA ima status partnera od 2017. godine.

Događaj ima za cilj da naznačiti značaj dizajna u drvnoprerađivačkoj industriji ali i mogućnosti upotrebe drveta u arhitekturi i uređenju eneterijera. Pored ovih tema pažnja će biti posvećena i potrebi edukacije i razvoja školskih programa za potrebe drvnoprerađivačkog sektora BiH.
Cilj projekta FORESDA jeste podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.
Molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 24.juna 2019.godine na ajna@zeda.ba
Kontakt osoba u Agenciji ZEDA je Ajna Dedić; 032 449-412.

 

Pozivnica

Agenda

Back To Top
X