kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Poziv za učešće na sajmu meda u Dohi pod povoljnijim uslovima

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od Ambasade Države Katar u Bosni i Hercegovini da je otvoren poziv za učešće zainteresiranih iz Bosne i Hercegovine na Međunarodnom sajmu meda u Souq Waqifu (Doha), od 30.01. do 08.02.2020. godine, pod povoljnijim uslovima.

Poziv za učešće na ovom sajmu, kojeg organizira Ministarstvo trgovine i industrije Države Katar u suradnji sa specijalnim inženjerskim uredom, upućen je svim proizvođačima meda i kompanijam koje se bave medom u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo trgovine i industrije Države Katar će za svaku bh. kompaniju osigurati:
– jednu jednokrevetnu sobu sa doručkom u nekim od hotela Souq Waqif (besplatno), s tim da će kompanije snosititi troškove boravka ukoliko bude potrebe za dodatnim sobama,
– popust od 40% na cijenu kargo transporta preko Qatar Airwaysa za med iz BiH koji će biti izložen u Kataru i
– mjesto i prevoz za uvezenu robu i materijale za izložbu.

Zainteresirane kompanije mogu učestvovati ispunjavanjem online prijave za registraciju: http://honeymarket.souqwaqif.qa, a za sve dodatne informacije kompanije mogu kontaktirati generalnog nadzornika sajma, g. Khaleda Saifa Al- Suwaidia (telefon: 0097455664499, e mail: honymarket2020@gmail.com)

 

Izvor: http://www.komorabih.ba/

Back To Top
X