kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za učešće na sajmu imm cologne 2024

Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira dvanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će biti održan od od 14-18. januara/ siječnja 2024. godine.

Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u roku prijave na ovaj poziv, dostave neophodnu dokumentaciju, te ispune zahtjeve za učešće bh. kompanija navedene dalje u tekstu (tj. budu odabrane kroz proces selekcije).

Minimalna kvadratura po firmi iznosi 20 m2, a konačna kvadratura štanda Bosne i Hercegovine zavisit će o broju i željenoj kvadraturi prijavljenih firmi. Uz prostor namijenjen za predstavljanje bh. izlagača, štand BiH uključuje i prostor za zajedničke potrebe izlagača i organizatora (info-pult, ostava).

Troškovi koje snosi Vanjskotrgovinska komora BiH su:
• Dio troškova zakupa prostora;
• Ukupni troškovi uređenja štanda BiH (dizajn, izgradnja, transport i montaža štanda);
• Obavezni unos u katalog izlagača Koelnmesse (u iznosu od 1.740 EUR po firmi) za sve
izlagače bh. štanda;
• Logistika na štandu (struja, čišćenje, osvježenje – voda, kafa, sokovi..);
• Troškovi pripremnih i marketing aktivnosti.

• Troškovi koje snose bh. firme:
• Učešće u troškovima zakupa neuređenog prostora u iznosu kotizacije od 180 EUR po m2 + PDV (17%).
• Troškovi putovanja i hotelskog smještaja za svoje predstavnike;
• Troškovi transporta i špedicije svojih eksponata do Kölna i nazad.

Kriteriji za učešće firmi:
– Firma je izlagač namještaja proizvedenog u BiH, i to: namještaja za opremanje stambenog prostora – dnevna soba, spavaća soba, dječija soba, trpezarija; Prednost imaju firme koje proizvode namještaj od masiva i tapacirani namještaj;
-Firma ima iskustvo u izvoznim poslovima i upošljava barem jednu osobu koja aktivno komunicira na engleskom i/ ili njemačkom jeziku;
-Firma je strateški opredijeljena za izvoz na tržište EU i ima adekvatan kvalitet proizvoda;
– Firma je aktivni član VTK/STKBiH (redovno izmiruje obaveze plaćanja članarine u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o VTK/STK BiH „Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13) – eliminatoran kriterij;
-Firma je izmirila financijske obaveze proizašle iz prethodnih nastupa na sajmovima koje je organizirala VTK/STKBiH i pokazala je profesionalan pristup prilikom ranijih izlaganja (razmjena informacija o rezultatima nastupa sa organizatorom, korektan odnos prema ostalim izlagačima na kolektivnom štandu, i sl.) – eliminatoran kriterij;
-Prednost imaju firme koje u proizvodnji koriste sirovinu sa FSC FM ili drugim adekvatnim certifikatom i koje posjeduju ili su u procesu dobivanja FSC CoC certifikata;
-Prednost imaju firme koje posvećuju posebnu pažnju dizajnu proizvoda i poštuju međunarodna pravila intelektualnog vlasništva;
-Prednost imaju firme koje trenutno nemaju značajne dugoročne poslovne aranžmane i kontinuirane isporuke na tržištu EU;
-Prednost imaju firme sa većinskim domaćim kapitalom.

Selekcija učesnika
Zainteresirane kompanije koje do naznačenog roka dostave popunjenu Prijavu učešća i potpisan Sporazum o uvjetima izlaganja na štandu BiH, ulaze u proces selekcije i bit će rangirane prema gore navedenim kriterijima učešća. Firme koje uđu u uži izbor bit će kontaktirane i, po potrebi, projektni tim će tražiti dodatne podatke (npr. fotografije proizvoda) i/ili organizirati posjetu firmi.

Prijavu učešća, kao i potpisan Sporazum o uvjetima izlaganja na štandu BiH, molimo dostavite u elektronskoj formi (skenirane) na e-mail adresu lejla.mededovic@komorabih.ba. Trgovačke firme (agenti) trebaju dostaviti i popunjeno Ovlaštenje o izvoznoj prodaji.

Original Prijave i četiri primjerka potpisanog Sporazuma potrebno je također dostaviti na adresu:
Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo, sa naznakom: PRIJAVA ZA SAJAM IMM 2024.

Rok za prijavu je 16.6.2023. godine. Kontakt osoba za dodatna pitanja: Lejla Međedović (033 566 231).

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X