kalendar

November 21, 2019
 • CNC edukacija

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

Poziv za učešće na radionici “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima

Poziv Za Učešće Na Radionici “Unaprjeđenje Energijske Efikasnosti I Upravljanje Energijom U Industrijskim Preduzećima

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centrom za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 Sarajevo, organizira radionicu na temu “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”, koja će se održati 25.10.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

CENER 21 djeluje kao Nacionalni centar za čistiju proizvodnju (NCPC BiH) te direktno surađuje s ključnim interesnim stranama iz međunarodnih organizacija, industrije i vlasti primjenjujući tehničku stručnost u području industrijske resursne efikasnosti. Shodno tome, CENER 21 kroz radionicu ima za cilj dati smjernice za povećanje konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta u upravljanju energijom, te edukacijom kadrova za unapređenja energijske efikasnosti u industrijskom sektoru.

Učesnici radionice će dobiti uvid u zakonsku regulativu i energijski audit u industrijskim preduzećima kao prvom koraku u procesu uštede energije. Dodatno, učesnici će se upoznati sa zahtjevima standarda ISO 50001 (Energy Management System) te imati priliku da čuju iskustva dvije bh. izvozno orijentisane, proizvodne kompanije u primjeni mjera energetske efikasnosti i njihovom efektu na povećanje konkurentske pozicije.

Više informacija o događaju u Pozivnom pismu i Programu.

Molimo Vas da ispunite Prijavni obrazac najkasnije do 23.10.2019. godine do 16:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033 566 201.

Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

 

Izvor: http://www.komorabih.ba

Back To Top
X