kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Poziv za učešće na radionici „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira trodnevnu radionicu na temu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“. Radionica će se održati od 24.09.-26.09.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

Radionica će biti visoko interaktivna te će omogućiti polaznicima obuke sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima u okviru kojih potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati projektne prijedloge.

U toku obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim otvorenim programima EU relevantnim za kompanije i druge institucije u Bosni i Hercegovini poput IPA II i HORIZON 2020, COSME kao i drugim programima EU. Na obuci će se prezentirati upravljanje projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća, te priprema projekta odnosno pristup logičkog okvira kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima. Program obuke će omogućiti polaznicima da usvoje teoretska i praktična znanja u oblasti pripreme projekata za EU fondove uz podršku eksperta sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti pripreme i implementacije EU projekata.

Za prijave do 09.09.2019. godine naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 290KM (+PDV), za prijave do 17.09.2019. godine kotizacija iznosi 320KM (+PDV), a za prijave do 20.09.2019. godine naplaćivati će se kotizacija u iznosu te 350KM (+PDV).

U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci.

Ispunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 20.09.2019. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba. Nakon izvršene prijave, podaci za uplatu kotizacije će Vam biti pravovremeno dostavljeni. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 ili 033/566-206.

 

Pozivno pismo

Program

Prijava učešća

 

Izvor: http://www.komorabih.ba

Back To Top
X