kalendar

May 10, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Poziv za učešće na poslovnom forumu Italija – Bosna i Hercegovina, 26.11.2019. godine u Đenovi

Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska Komora Bosne i Hercegovine Vas obavještava da Ambasada BiH u Rimu, u saradnji sa Privrednom komorom Grada Đenove, Agencijom za promociju, Upravom grada i Predsjedništvom regije Ligurija organizira Poslovni forum Republika Italija-Bosna i Hercegovina koji će se održati 26.11.2019. godine u prostorijama Privredne komore Đenove.

Preliminarnim programom su predviđena obraćanja predsjednika regije Ligurija, g. Totti Giovannija, ambasadora BiH u R. Italiji, g. Matanović Slavka, ambasadora R. Italije u BiH, g. Minasi Nicole, te počasnog konzula u BiH, g. Marinoni Rinalda. Nakon pozdravnih obraćanja predviđeno je održavanje B2B susreta privrednika između dvije zemlje.

Budući da se poslovni forum bazira na sljedećim privrednim sektorima: energetika, prehrambena industrija, poljoprivreda, turizam i IKT-industrija, pozivamo zainteresirane kompanije iz navedenih oblasti koje imaju interesa za razmjenom iskustava i korisnih informacija, te za uspostavljanjem direktnih kontakata sa italijanskim partnerima, u cilju produbljivanja i jačanja ekonomske saradnje dvije zemlje, da se prijave za učešće na ovom forumu.

Također, Vas pozivamo da, ukoliko imate prijedloge projekata za zajedničke investicije koje biste željeli predstaviti italijanskim partnerima, kratak sažetak istih dostavite uz prijavu učešća.

Zvanični jezici Poslovnog foruma su engleski i italijanski. Troškove dolaska i smještaja snose učesnici u vlastitoj režiji.

Ukoliko želite učestvovati na gore navedenom događaju, molimo Vas da popunjenu prijavu u prilogu dostavite na e-mail: nejira.softic@komorabih.ba najkasnije do 01.11.2019. godine.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji.

 

Program

Prijava

 

Izvor: http://www.komorabih.ba/

Back To Top
X