kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

POZIV ZA UČEŠĆE NA KURSU “OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA I RUKOVANJA CNC MAŠINAMA”

Obavještavamo sve zainteresovane da ZEDA organizuje novi ciklus kurseva “Osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama”. Kurs počinje sljedeće sedmice, 18. novembra 2019. i održavat će se u dvije grupe tri puta sedmično.

Raspored prve grupe polaznika:

Ovaj kurs nije dovoljan za zasnivanje radnog odnosa na poslovima CNC programera/operatera. Kurs će učesnicima omogućiti da nauče osnove CNC programiranja i rukovanja CNC glodalicama.
Za adekvatno programiranje i rukovanje CNC glodalicama u svrhu zaposlenja, neophodna je dugotrajna obuka na velikim CNC mašinama što ovaj kurs ne podrazumijeva.
Nakon završene obuke polaznici kursa će imati znanje koje će im omogućiti da samostalno mogu napraviti jednostavnije predmete tehnologijom rezanja na CNC glodalici.

Sadržaj kursa:
 Zaštita na radu
 Kinematika rezanja i geometrija alata
 Uvod u tehnologiju obrade rezanjem – glodanje
 Osnove teorije rezanja – princip nastajanja strugotine
 Parametri rezanja
 Koordinatni sistemi CNC mašine
 Postupak programiranja
 Tehnološka dokumentacija
 Uvod u računarom podržanu proizvodnju – CAM

Kurs će se vršiti u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA, (Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb – drugi sprat – ICC).
Tokom kursa će biti korištene glodalice Proxxon FF500, kao i 4 glodalice Proxxon MF 70.
Broj polaznika jedne grupe je 6 (ukupno 12 polaznika), a predviđeno je da kurs traje 30 radnih sati.

Polaznicima će biti uručena potvrda o završenoj obuci, nakon njenog završetka.
Cijena kursa: 200 KM
Plaćanje kursa će se vršiti putem računa Agencije ZEDA:
BBI banka dd Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Broj računa: 1413555320019308
Svrha: „Uplata za pohađenje kursa osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama“
Kontakt:
Emir Čaplja, tel. 032 445 832
Harun Hodžić, tel. 061 848 289
Za uspješno pohađanje kursa poželjno je imati osnovna tehnička predznanja čitanja tehničkih crteža.

Prijave klikom na LINK

Back To Top
X