kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

POZIV ZA UČEŠĆE NA BESPLATNOJ EDUKACIJI ZA POČETNIKE U BIZNISU

U okviru projekta „Centar za poduzetnike“ koji provodi ZEDA u saradnji s partnerima, Gradom Zenicom i Udruženjem poslodavaca Zenica pozivamo Vas na edukaciju koju organizujemo za početnike u biznisu u saradnji sa Chronos d.o.o. Zenice na sljedeće teme:
– Administrativno-finansijsko poslovanje za početnike u biznisu
– Elektronska prijava poreza za MSP.
Cilj ove aktivnosti je podrška preduzećima, jačanje kompetencija i poslovnih vještina uposlenika tih preduzeća te stvaranje uslova za uspješnije poslovanje.
Edukacija će se održati u prostorijama Agencije ZEDA, Impulsni kreativni centar. Početak edukacije je ponedjeljak, 10. decembra 2018. godine od 10:00.
Planirano je da edukacija traje 4 radna dana, od 10. – 13. decembra 2018. godine.
Ukoliko ste zainteresovani za edukaciju potrebno je da izvršite prijavu najkasnije do 07. decembra 2018. godine do 12:00.

Kontakt osoba za prijavu:
Ajna Dedić
ajna@zeda.ba
+ 387 32 449 412

Edukacija je besplatna za sve učesnike.

Od ukupno 201.028,14 KM koliko je vrijednost ovog Projekta, Evropska unija je finansirala 160.150,14 KM kroz zajednički programa Evropske unije i Vlade Njemačke, EU ProLocal kojeg implementira GIZ.

Projekat ima za cilj doprinijeti povećanju broja registrovanih MSP posredstvom unapređenja koordinacije i komunikacije postojećih stakeholdera za lokalni ekonomski razvoj, poboljšanjem poslovnog okruženja i promovisanjem investicijskih potencijala grada Zenice. Projektom će biti unaprijeđeni postojeći i uspostavljeni novi inovativni mehanizmi za podršku održivom ekonomskom razvoju.

Back To Top
X