kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za seminar “Osnove prava Evropske unije”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) poziva bh. poslovnu zajednicu na seminar „ Osnove prava Evropske Unije“ , koji će biti održan u srijedu, 15. februara 2023. godine u Sarajevu.

Dobijanjem kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina se treba pripremiti za narednu integracionu fazu, a to su pregovori o članstvu. Iz tog razloga potrebno je da se pojačaju znanja iz područja evropskih integracija. Škola prava EU je ciklus od tri radionice kroz koje će se polaznici upoznati s temeljnim pitanjima prava EU, osnovama prava unutrašnjeg tržišta i slobodnim kretanjem roba i usluga s nedavnim dolaskom Schengen zone na granice BiH.

Prva radionica je osnovna i polaznici će kroz predavanja i praktične vježbe upoznati se sa specifičnom prirodom EU, instucionalnim ustrojem, izvorima prava, njihovom podjelom i strukturom kao i pretraživanjem i pronalaženjem propisa EU.

Seminar je namijenjen špediterima, prijevoznicima (cestovni, željeznički i zračni), advokatima, osiguravateljima transportnih rizika, članovima poslovne zajednice i privrednim subjektima koji žele da steknu osnovna znanja o pravima Evropske unije.

Predavač na seminaru je Erna Kasumović, koja ima višegodišnje iskustvo u poslovima usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU. Posebno je specijalizirana u vezi sa tehnikama i metodama usklađivanja zakonodavstva s propisima EU kao i za analizu i monitoring implementacije akata. Učestvovala je u izradi velikog broja strategija i akcionih dokumenata u vezi sa procesom evropskih integracija, posebno sa aspekta analize propisa EU i nacionalnih propisa. Kao iskusan moderator i predavač treninge održava u modulima i uključuje kombinaciju lekcija, radionica, diskusija i studije slučaja, pri čemu učesnike potiče da prenesu vlastita iskustva i primjenjuju naučeno u svakodnevnom radu. Ima iskustvo na poslovima koordinacije TAIEX-a kao instrumenta Evropske komisije za pružanje kratkoročne tehničke pomoći i razmjenu informacija u području usklađivanja sa zakonodavstvom EU i njegovom provedbom. Trenutno je zaposlena kao pomoćnica direktora u Sektoru za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU, u Direkciji za evropske integracije.
Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 100,00 KM+PDV.

U cijenu kotizacije je uključeno:
• Predavanja/Edukacija (1 dan)
• Elektronske prezentacije/materijali predavača
• Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH
• Kafe pauza

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru, izvršite prijavu popunjavanjem ON LINE prijavnog obrasca najkasnije do 13.2.2023. godine do 12.00 sati.

Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije bit će dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti telefonski 033/566-206 i 033/566 200 ili mailom: asim.krakovic@komorabih.ba.

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X