kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Poziv za radionicu Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH organizira radionicu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“, 19. i 20.10.2023. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo.

Edukacija ima za cilj da prezentira mogućnosti povlačenja EU finansijskih sredstava u periodu 2021.-2027. godina i omogući polaznicima sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima u okviru kojih potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati projektne prijedloge. U toku edukacije polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim otvorenim programima EU relevantnim za kompanije i druge institucije poput IPA III, HORIZON EUROPE, Erasmus+, Creative Europe, kao i drugim EU programima za period 2021.-2027. godina.

Osim toga, na obuci će se prezentirati upravljanje projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća, te priprema projekta odnosno pristup logičkog okvira kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim fazama razvoja projekta od osmišljavanja projektne ideje, pronalaženja partnera pa do pripreme i pisanja prijedloga projekta, te pripreme budžeta i implementacije odobrenog projekta.

Radionica je namijenjena kompanijama uključujući mala i srednja preduzeća, organizacijama za podršku biznisu, agencijama za podršku inovativnosti, udruženjima poduzetnika, predstavnicima akademske zajednice kao i svima onima koji žele saznati više o mogućnostima finansiranja iz EU fondova za period 2021.-2027. godina.

Predavači na edukaciji su eksperti sa višegodišnjim iskustvom u pripremi i implementaciji EU finansiranih projekata: mr.sc Meliha Gekić Lerić, magistrica menadžmenta s 25 godine radnog iskustva, od čega više od 20 godina u pripremi prijedloga projekata prema domaćim, međunarodnim donatorima i Evropskoj uniji i mr. sc. Senad Hromić, magistar Evropskih studija, certificirani trener za edukacijski program “Stručnjak za EU fondove” VCC instituta iz Poljske sa više od 20 godina iskustva u pripremi, implementaciji i ocjenjivanju EU projekata. Dunja Bezdrov-Pilav, QSS će predstaviti iskustva privatnog sektora u pripremi i implementaciji EU finansiranog projekta „Digital Storm“.

Detaljan program radionice možete pogledati ovdje .

Kotizacija za učešće na edukaciji iznosi 290,00 KM+PDV. Za dva i više polaznika iz iste organizacije odobren je popust od 10%. U cijenu su uključena stručna predavanja, trening materijali i certifikat o pohađanju obuke te ručak i osvježenje u planiranim pauzama.

Zainteresirani za učešće na radionici mogu se prijaviti popunjavanjem ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA najkasnije 17.10.2023. godine do 12.00. Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X