kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za projekte – “Misli o prirodi”

O projektu Misli o prirodi!

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi, Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koji doprinose podizanju nivoa svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama povećava se odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš. Formiranom Mrežom od 9 Eko Hubova, stvaramo resursne centre čiji rad je usmjeren na zaštitu okoliša, podstičemo mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša, te unapređujemo kvalitet i kvantitet medijske pokrivenosti ove teme.

Projekat „Misli o prirodi!“ uključuje mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva, medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja tokom implementacije ovog projekta se posvećuje multidisciplinarnim područjima kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

Implementacija projekta je započela 01.09.2019. godine. U decembru 2019. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu grant sredstava za medije, pri čemu je odobreno 6 grantova za medije, koji su trenutno u finalnoj fazi implementacije. Više o dodijeljenim grantovima na linku: https://mislioprirodi.ba/odobreni-grantovi/#mediji

 

O grantu za medije
Kompleksnost pitanja okoliša zahtjeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Pitanje zaštite okoliša je nedovoljno obrađena tema u medijima. Također, mediji koji se bave ovim temama nemaju dovoljnu podršku, niti su finansijski osnaženi kako bi mogli podrobnije i temeljitije obrađivati i kritičnije analizirati teme vezane za zaštitu okoliša. Iskustvo CPCD-a pokazuje da grantovi za medije imaju veliku vrijednost i efikasnost, jer podižu glas i imaju veću pažnju šire javnosti, eksperata i vlasti. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je aktivno učestvovanje u zagovaračkim inicijativama, kako bi se razvili novi pristupi pitanjima zaštite okoliša u širim medijskim krugovima, i kako bi se razvila suradnja između medija i organizacija civilnih udruženja.

Medijska pokrivenost pitanja zaštite okoliša se unaprijeđuje tokom realizacije projekta Misli o prirodi! kroz sistematičan pristup medijima, novinarima i novinarkama, ali i rješavanju izazova sa kojima se suočavaju prilikom rada na medijskim sadržajima iz oblasti zaštite okoliša.

 

Specifični ciljevi poziva
Cilj grantova je da se osigura aktivno učešće medija u zagovaračkim inicijativama, kako bi se u medijskom okruženju razvio novi pristup o eko temama; uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija, kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji će podsticati građane i građanke da se uključe u rješenje lokalnih pitanja, kreiranje edukativnih alata i promotivnog materijala koji će na pravi način pokazati suživot čovjeka i prirode. Dodatni cilj ovog granta je razvijanje što bolje suradnje između medija i OCD-ova kako bi zajednički učestvovali u zagovaračkim aktivnostima i unapređenju zaštite okoliša.

Tokom realizacije projekta implementiraju se aktivnosti medijske edukacije građana i građanki kako bi se aktivno uključili u kreiranje medijskih sadržaja o pitanjima okoliša. Novinarska nagrada za najbolje medijske sadržaje u oblasti zaštite okoliša biće dodjeljena dva puta u toku trajanja projekta.

CPCD korisnicima medijskih grantova pruža administrativnu, stručnu i savjetodavnu podršku za vrijeme implementacije projekta.

Mediji će kroz svoje projektne aktivnosti:

Razvijati i objavljivati multimedijalne sadržaje o aktuelnim pitanjima zaštite okoliša i suživota sa prirodom;
Ukazivati na ključne okolišne probleme i predstavljaće mjere za njihovo rješenje;
Promovisati stručnu analizu okolišnih pitanja prije populističke ili političke analize;
Promovisati primjere dobre prakse u zaštiti okoliša kompanija u BiH;
Razvijati sadržaje edukativnog karaktera za djecu i mlade;
Osigurati glas stručne javnosti u medijskom prostoru;
Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanih za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.
CPCD ohrabruje i podstiče medije da u svojim projektnim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

 

Opće odredbe
Jedan od kriterija dodjele grantova je uvažavanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje projektnih aktivnosti, odnosno ravnopravno učešće žena i muškaraca u implementaciji projekta. Prilikom dodjele grantova CPCD će slijediti sljedeća načela:

Nacionalnosti: svi aplikanti moraju biti lokalne, bh. organizacije;
Ravnopravnost: proces dodjele grantova je u potpunosti nepristrasan, što znači da će svi aplikanti biti odabrani od strane izborne komisije, a u skladu sa objavljenim kriterijima;
Nepreklapanje: CPCD će imati fleksibilan pristup i osigurati komplementarnost u implementaciji projekta Misli o prirodi! Međutim, neće se uzimati u razmatranje aplikacije koje imaju značajno preklapanje sa već postojećim projektima;
Princip (ne)retroaktivnosti: grantovi će pokrivati samo troškove koji su nastali u toku odobrenog perioda implementacije projekta. Svaki trošak nastao van vremenskog perioda implementacije će se smatrati neprihvatljivim troškom.

Više informacija OVDJE 

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/poziv-za-projekte-mediji-misli-o-prirodi/

Back To Top
X