kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obavještena od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u drugoj polovini marta mjeseca u Turskoj održati šest sajmova (pregled sajmova u prilogu).

U okviru sajmova i u navedenim terminima, biće organizovani Bayer Mission Programi tokom kojih će biti organizovani brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz svake kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa obavezni su poznavati jedan od tri strana jezika, engleski, njemački ili francuski, te poznavati rad na računaru. Takođe, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Kompanije zainteresovane za učešće na nekom od sajmova i Bayer Mission programa mogu popunjen prijavni obrazac iz priloga dostaviti Uredu ekonomskog savjetnika Ambasade Republike Turske u Sarajevu putem mejla saraybosnia@ticaret.gov.tr ili faksa broj: 033/208 562, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore navedenom programu.

 

Sajmovi u Republici Turskoj- Mart 2020

Aplikacioni formular

 

 

 

Izvor:http://www.komorabih.ba/

Back To Top
X