kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Poziv za poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine zaprimila je obavijest od  Ambasade Republike Turske u Sarajevu o sajmovima i Bayer Mission Programima koji će se održati u periodu januar- mart 2023. godine u Republici Turskoj.

U navedenom periodu održat će se:

1. Internacionalni sajam namještaja i hotelske opreme- ANFAS Hotel Equipment,
2. Internacionalni specijalizirani sajam prehrane i pića- ANFAS Food Product,
3. Sajam namještaja Istanbul,
4. Internacionalni sajam poljoprivrede i stočarstva- AGROEXPO,
5. Internacionalni sajam hotela, restorana, kafea, opreme za praonice veša smještaja i tehnologija- HORECA,
6. Sajam ambalaže i tehnologija pakovanja – PACK Fair Türkiye,
7. Sajam prehrambenih proizvoda i tehnologija prerade hrane- FOOD Fair Türkiye,
8. Internacionalni sajam prediva,
9. Internacionalni sajam knjiga, papira, školske i kancelarijske opreme i igrački- Istanbul Stationery Office 2023,
10. Internacionalni sajam namještaja, dekoracija kućnog i kancelarijskog namještaja- MODEKO,
11. Sajam elektrike, elektronike i kućnih tehnologija- ISTFA,
12. Sajam poljoprivrede, poljoprivredne mehanizacije i tehnologija i
13. Internacionalni sajam medicinskih analiza, dijagnostike, terapije, proizvoda za rehabilitaciju i zaštitu, aparata, sistema, tehnologija i opreme za bolnice- EKSPOMED Eurasia.

U okviru Buyer Mission Programa biće održani B2B bilateralni susreti s turskim privrednicima i posjeta sajmovima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutih programa biće plaćeni troškovi smještaja s doručkom. Također, učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski, te moraju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Informacije o datumu održavanja svakog sajma i Bayer Mission Programa, kao i datume za dostavu aplikacionih formulara, zainteresirani mogu pogledati ovdje.

Zainteresirane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu najkasnije do datuma koji su navedeni u tabeli u prilogu na broj faksa 033/208-562, ili putem mejla saraybosna@ticaret.gov.tr , nakon čega će biti kontaktirane kompanije koje budu izabrane za učešće u navedenom Programu.

Aplikacioni formular

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X