kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za ponudu konsultantskih usluga bh. dijaspore u oblasti digitalizacije marketinga i prodaje kompanija iz sektora namještaja

U okviru projekta ”FurniDigit – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira projekat ”FurniDigit- Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore”, uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Projekat ”FurniDigit” će promovirati14 bh. proizvođača namještaja kroz reklamiranje u printanoj i digitalnoj formi, u austrijskom časopisu i online platformi za namještaj i interijer Wohnkultur sa sjedištem u Beču (realizacija ove aktivnosti već je u toku).

U narednom periodu, a uz angažovanje konsultanta/ice iz bh. dijaspore, projekat će za 14 kompanija koje sudjeluju u prethodno pomenutoj promociji, bez naknade pružiti stručnu obuku u oblasti digitalnog marketinga i prodaje putem online sesije. Pored toga, za 2 odabrane kompanije, pružit će direktnu savjetodavnu podršku i razraditi plan uvođenja i/ili unaprjeđenja digitalnih procesa.

Specifični ciljevi ove aktivnosti su:
1.Prijenos aktuelnih trendova i ekspertnog znanja u oblasti digitalizacije procesa iz dijaspore u bh. kompanije, te informiranje kompanija o pozitivnim učincima koje digitalna transformacija i promocija mogu donijeti;
2.Planiranje uvođenja i/ ili unaprjeđenja digitalnih procesa (e-marketing, e-prodaja, itd.) u bh. firmama.

U skladu s navedenim, VTK/STK BiH poziva zainteresovane u bh. dijaspori da dostave ponudu konsultantskih usluga u oblasti digitalizacije marketinga i prodaje kompanija iz sektora namještaja.

Više informacija o zadacima konsultanta/ice i potrebnim kvalifikacijama konsultanta/ice dostupno je u Pozivu u prilogu.

Zainteresovani kandidati dostavljaju prijavu putem e-maila na adresu lejla.mededovic@komorabih.ba sa naznakom „Za javni poziv – FurniDigit“, najkasnije do 18.12.2020. godine.

Poziv

 

Izvor: http://www.komorabih.ba/

Back To Top
X