kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom.

Svrha ovih sastanaka je poboljšati veze i dijalog između privatnog sektora i javnih institucija u cilju učinkovitijeg rješavanja netarifnih barijera (NTB) sa kojima se preduzeća u Bosni i Hercegovini suočavaju kada trguju u CEFTA regiji.

Cilj radionica je:

• unaprjeđenje znanja kompanija iz privatnog sektora o tome koje su netarifne barijere koje vlada može riješiti međunarodnim sporazumima i šta ih razlikuje od drugih vrsta trgovinskih prepreka;
• podići svijest kompanija iz privatnog sektora o alatima trgovinske politike koje vlasti u BiH mogu koristiti kako bi se uhvatile u koštac sa netarifnim barijerama sa kojima se kompanije u BiH suočavaju; i
• poboljšanje saradnje između javnog i privatnog sektora za ponovno aktiviranje i jačanje sistema izvještavanja o netarifnim barijerama, što je uslov sine qua non za učinkovito provođenje pravila CEFTA-e o netarifnim barijerama.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Sve zainteresirane molimo da svoje prisustvo potvrde popunjavanjem Prijavnog obrasca u kojem možete odabrati datum i mjesto gdje želite slušati radionicu sukladno preliminarnom Programu radionica:

• 27.09.2023. Mostar (Hotel Mostar)
• 29.09.2023. Sarajevo (Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH)
• 09.10.2023. Banja Luka (Ured Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH)
• 11.10.2023. Brčko (Privredna komora Brčko distrikta BiH)

Za više informacija možete kontkatirati:

EPRD na e-mail: j.jovanovic@eprd.pl

VTK/STK BiH na e-mail: andela.rajic@komorabih.ba ili broj telefona 036/333 651

 

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X