kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Poziv na prezentaciju MATRA programa

Ambasada kraljevine Nizozemske u Sarajevu je 21. februara 2019 objavila poziv za podnošenje prijedloga projekata za finansiranje iz programa MATRA.

Cilj MATRA programa je da doprinese društvenoj transformaciji, što vodi održivom odnosu između vlade i građana/ki u oblastima pluralne demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, koristeći holandsko iskustvo gdje je to moguće.

Organizacijama civilnog društva pruža se podrška za promovisanje konstruktivnog dijaloga između vlade i civilnog društva kroz projekte koji su zasnovani na stvarnim potrebama i koji ce doprinijeti povećanju odgovornosti i transparentnosti BiH vlasti, unaprijediti politike i zakonodavstvo i/ili pratiti njihovu provedbu u sljedećim oblastima:

Vladavina prava, uključujući reformu pravosuđa i javne uprave, te borba protiv korupcije i organiziranog kriminala;
Poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa posebnim naglaskom na manjine, slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja, te branitelje ljudskih prava;
Sloboda izražavanja i nezavisnost medija, uključujući sigurno radno okruženje za novinare/ke u tradicionalnim i digitalnim medijima.
Socijalne i ekonomske reforme u svjetlu BiH procesa pristupanja Evropskoj uniji;
Stabilnost i sigurnost, sa fokusom na pristupanje NATO-u, migracije, borba protiv terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma.
Prezentacija MATRA programa će biti održana na engleskom jeziku. Prijedlozi projekata se također predaju na engleskom jeziku.

Prezentaciju MATRA programa će uraditi uposlenice Ambasade kraljevine Nizozemske, nakon čega će biti otvoren prostor za diskusiju i pitanja.

Prezentacija će biti održana 11. marta u 10.30 u prostorijama Mreže za izgradnju mira, Obala Kulina bana 39, Sarajevo. Molimo Vas da potvrdu dolaska pošaljete putem emaila goran.bubalo@mreza-mira.net najkasnije do 10. marta/ožujka. Prijava treba navesti ime i prezime osobe koja dolazi, te naziv organizacije. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na na telefon 061/211 079.

Putni troškovi za osobe koje dolaze van Sarajeva nisu pokriveni.

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X