kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv na online obuku iz oblasti poslovne vještine

Udruženje poslodavaca FBiH u sklopu svog Poslovno-obrazovnog centra organizuje obuku iz oblasti poslovne vještine

 

Poslovne i komunikacijske vještine su osnova uspješnog obavljanja bilo kojeg posla. One se primjenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti ljudskog rada na druge. Uspješna komunikacija je mnogo više od razmjenjivanja informacija, stoga će obuka koju pruža Poslovno-obrazovni centar UPFBiH omogućiti polaznicima da online ili u prostorijama Centra steknu različite kompetencije iz oblasti vođenja poslovnih prezentacija, pregovaranja, upravljanja kriznim situacijama, organizaciji sastanaka itd.

PAKET POSLOVNIH VJEŠTINA

Da li ste svjesni da dok razgovarate služite se brojnim vještinama – logičko organizovanje misli, oblikovanje poruke za publiku, pričanje priče radi efektnog dojma, prilagođavanje povratnoj poruci slušatelja?

Poslovni svijet zahtijeva visok stepen komunikacijskih vještina jer situacije, prenos ideja, razmjena mišljenja, predstavljanje proizvoda, krizne situacije, zahtijevaju znanje. Uspješna poslovna komunikacija utiče na poslovnu klimu, pomaže boljem poslovanju, motiviše zaposlene, a na kraju doprinosi i povećanju profita organizacije.

Edukacijama i treninzima kroz paket Poslovnih vještina razvijamo Vaše vještine koje su preduslov za najviša poslovna postignuća.

 

DATUM:

10.03.2022. godine u 11:00 sati

TRAJANJE OBUKE: Obuka se sastoji od deset modula, a više informacija o modulima pogledajte OVDJE.

Polaznicima se ostavlja pravo fleksibilnosti u dogovaranju o terminima održavanju obuke sa predavačem.

CIJENA:

Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje redovno izmiruju članarinu prema UPFBiH svi paketi i moduli su BESPLATNI.

Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje redovno ne izmiruju svoje obaveze prema UPFBiH, ostvaruju 15 posto popusta na navedenu cijenu.

Za nečlanice i druge zainteresovane strane cijena je 3.900,00 KM.

PAKET ZA JAVNI NASTUP I PREZENTACIJU

Dok pripremate govor da li razmišljate šta se sve dešava tokom Vašeg obraćanja publici? Bez obzira na vrstu govorne komunikacije, postoji sedam elemenata: govornik, poruka, kanal, slušatelj, povratna informacija, smetnja i situacija.

Ove elemente treba posložiti, a kako kada nas obuzmu strah i neprijatnost?

Nastup u javnosti nije uobičajna, svakodnevna situacija, te za većinu ljudi predstavlja noćnu moru, a zapravo je prilika da se pokažete u najboljem svijetlu.

Javni nastup je vještina koja se vježba, uči i zahtjeva stalno usavršavanje.

 

DATUM:

11.03.2022. godine u 11:00 sati

TRAJANJE OBUKE: Obuka se sastoji od tri modula, a više informacija pogledajte OVDJE.

Polaznicima se ostavlja pravo fleksibilnosti u dogovaranju o terminima održavanju obuke sa predavačem.

CIJENA:

Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje redovno izmiruju članarinu prema UPFBiH svi paketi i moduli su BESPLATNI.

Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje redovno ne izmiruju svoje obaveze prema UPFBiH, ostvaruju 15 posto popusta na navedenu cijenu.

Za nečlanice i druge zainteresovane strane cijena je 1.200,00 KM.

PAKET ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU

Da li znate koliko vremena dnevno provodite u razgovoru sa drugima? Istraživanja su pokazala da prosječna odrasla osoba provede 30 posto budnih sati razgovarajući. Novija istraživanja izvršnih direktora govore u prilog tome da su sposobnosti pisanja i govora glavne determinante poslovnog uspjeha u mnogim djelatnostima.

Efektivna poslovna komunikacija se ne dešava sama od sebe. Uspješan komunikator predviđa unaprijed moguće scenarije prema kojima bi stvari mogle krenuti naopako u procesu komunikacije – postoji bezbroj način na koje bi poruka mogla da bude pogrešno shvaćena.

Bez obzira na Vaše zanimanje ili rang unutar organizacije, Vaša sposobnost da komunicirate uticat će ne samo na uspjeh organizacije, već i na Vaš lični uspjeh kao i napredak u organizaciji.

 

DATUM:

14.03.2022. godine u 11:00 sati

TRAJANJE OBUKE: Paket se sastoji od pet modula, a više informacija pogledajte OVDJE.

Polaznicima se ostavlja pravo fleksibilnosti u dogovaranju o terminima održavanju obuke sa predavačem.

CIJENA:

Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje redovno izmiruju članarinu prema UPFBiH svi paketi i moduli su BESPLATNI.

Za članice Udruženja poslodavaca FBiH koje redovno ne izmiruju svoje obaveze prema UPFBiH, ostvaruju 15 posto popusta na navedenu cijenu.

Za nečlanice i druge zainteresovane strane cijena je 2.000,00 KM.

Odaberite Vaš paket i prijavite se najkasnije do 08.03.2022. godine!

Po želji možete kreirati sami svoje pakete, prema afinitetima, potrebama i ulaznom znanju. Da biste se prijavili za odabranu obuku, potrebno je dostaviti vaše ime i prezime i naziv paketa ili modula koji ste odabrali na mail v.zivkovic@upfbih.ba.

Maksimalan broj učesnika po modulu je deset osoba. Nakon završetka obuke, polaznici polažu završni ispit na osnovu kojeg dobijaju certifikat.

Predavač: prof. dr. Marijana Šećibović, profesionalan i kreativan stručnjak s iskustvom u oblastima komunikacije, odnosa s javnošću, javnih nastupa, obrazovanja i žurnalizma. Odlikuje se visokim stepenom odgovornosti i efikasnosti prilikom rješavanja problema, kao i izgrađenim osjećajem za prioritete. Lična inicijativa i samostalnost u radu i donošenju odluka ne isključuje spremnost na timski rad i građenje harmoničnih međuljudskih odnosa.

Šta o obukama kažu prethodni polaznici pročitajte na sljedećem linku: http://www.upfbih.ba/razvijanje-poslovnih-vjestina-u-cilju-efikasnijeg-poslovanja

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem maila info@upfbih.ba i telefona 033 264 831

Back To Top
X