kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Poziv na edukaciju: Podrška učešću firmama iz BiH u EU programima

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje seminar na temu „Podrška učešću firmama iz BiH u EU programima“ koji će se održati 24.03.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu.

Seminar ima za cilj razvoj kompetencija i vještina u okviru programa Evropske unije „Horizon Europe“ odnosno “Enhanced EIC Pilot” sa fokusom na mala i srednja preduzeća (MSP). Na seminaru će se prezentirati mogućnosti učešća u “Enhanced EIC Pilot” te pojasniti preduslovi za dobijanje finansijskih sredstva koja su na raspolaganju, objasniti kako ovaj program može pomoći u internoj „value transformation“ i kako funkcionira proces kandidovanja i odabira korisnika finansijskih sredstava u okviru “Horizon Europe” programa Evropske unije.

Seminar je namijenjen predstavnicima malih i srednjih preduzeća, mikro preduzeća, organizacija za podršku biznisu, agencija za podršku inovativnosti, udruženja poduzetnika i sl.

Za učešće na seminaru, naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 100,00 KM (+ PDV). U cijenu su uključena stručna predavanja, seminarski materijali, ručak i osvježenje za vrijeme planiranih pauza i certifikat o pohađanju seminara.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru, izvršite prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije do 16.03.2020. godine. Nakon izvršene prijave, blagovremeno ćete biti obavješteni o detaljima vezano za uplatu kotizacije. Napominjemo da je broj mjesta za učešće na seminaru ograničen. Više informacija o seminaru možete pronaći u pozivu i program seminara. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

 

Poziv

Program

 

 

Izvor: http://www.komorabih.ba/

Back To Top
X