kalendar

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 11, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Poziv malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini

Svjetska banka (WBG), u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i uz implementaciju konsultantske kuće Deloitte, finansira projekt Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju.
U okviru projekta Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju u Bosni i Hercegovini, preduzećima se nudi besplatno i prilagođeno poslovno savjetovanje za podsticanje uspješnog poslovanja preduzeća, te stvaranja novih radnih mjesta. Ispunjavanjem prijavnog obrasca za učešće na projektu Savjetodavne podrške poslovnom upravljanju, dobivate priliku da Vaše preduzeće bude odabrano za intenzivnu stručnu podršku u kreiranju prilagođenih strategija za rast i razvoj poslovanja.

Bitno je naglasiti da su mala i srednja preduzeća jedan od najvažnijih faktora sveobuhvatnog privrednog rasta, koja u Bosni i Hercegovini generiraju preko 60% ukupne zaposlenosti i preko 60% BDP-a. S ciljem podsticanja rasta i razvoja poslovnih subjekata projekt će omogućiti podršku priznatih Deloitte eksperata u kreiranju ciljanih rješenja za stvarne izazove sa kojima se susreću mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Kako učešće može unaprijediti poslovanje preduzeća?

Učešće na projektu osigurava besplatnu poslovnu podršku lokalnih i regionalnih Deloitte eksperata, te uključuje podršku u sljedećim oblastima poslovanja:
– analiza ključnih poslovnih funkcija (razvoj proizvoda, proizvodnje, prodaje i marketinga, upravljanja ljudskim resursima i dr.) i identifikacija prilika za unapređenje poslovnih procesa;
– identificiranje jedinstvenih mjera za unapređenje poslovanja,
– pružanje podrške prilikom implementacije identificiranih mjera, kao i podršku za strateško upravljanje, planiranje, finansije i računovodstvo, zaštite okoliša, te drugih oblasti.

Podrška projekta je usmjerena prema preduzećima koja zadovoljavaju ispod navedene kriterije:
– imaju sjedište u široj regiji gradova Sarajeva, Banja Luke ili Mostara,
– imaju najmanje 10, a najviše 100 zaposlenika,
– da su u 100% privatnom vlasništvu,
– da su finansijski odgovorni u smislu uredne uplate poreza, doprinosa i drugih obaveza,
– da imaju stabilno i uspješno poslovanje, finansije i reputaciju, i
– da posluju najmanje 3 godine.

Ovaj poziv nije pogodan za sljedeća preduzeća koja su:
– registrovana kao samostalna djelatnost ili obrti,
– preduzeća u državnom/javnom vlasništvu,
– finansijske institucije,
– registrovana za obavljanje sljedećih djelatnosti: kockanja, lutrije i igara na sreću, proizvodnja i trgovina oružjem, proizvodnje duhana i duhanskih proizvoda,
– na listi isključenja IFC-a (International Finance Corporation),
– trenutno primaju sličnu podršku drugih donatora.

Očekivano trajanje projekta je 9 mjeseci, za vrijeme kojeg se očekuje aktivna saradnja izabranih preduzeća radi uspješnog ispunjenja ciljeva podrške.

Kako se zainteresovana preduzeća mogu prijaviti?

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu besplatnu konsultantsku podršku i zadovoljavate gore navedene kriterije ili su Vam potrebne dodatne informacije:

– kontaktirajte putem e-maila CEBAPrijava@deloitte.com kako biste izrazili svoj interes, te dobili prijavni obrazac za popunjavanje i upute za prijavu, ili – posjetite web stranicu www.deloitte.com/ba kako biste preuzeli prijavni obrazac, te isti popunili i dostavili prema definiranim uputama.

Rok za prijavu je 31. januar 2019. godine.

U zavisnosti od broja primljenih prijava kao i finansijskih ograničenja projekta, preduzeća će biti rangirana u skladu sa projektnim ciljevima i kontaktirana.

Izvor: https://cidea.org

Back To Top
X