kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv EU COSME: Podrška evropskim MSP da učestvuju u javnim nabavkama van EU

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je u okviru Programa EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU”.

Opći cilj Poziva je poboljšati pristup malih i srednjih preduzeća (MSP) javnim nabavkama u zemljama koje nisu članice Evropske unije a sa kojima je EU potpisala bilateralni ili multilateralni sporazum o javnim nabavkama.

Ovom akcijom će se sufinansirati aktivnosti poslovnih organizacija koje podržavaju internacionalizaciju MSP-a i učešće u javnim nabavkama, a samim tim će ovim organizacijama omogućiti razvijanje kapaciteta za pomoć MSP. Na taj način organizacije će moći da distribuiraju stečene informacije u odgovarajućem formatu malim i srednjim preduzećima i da ih podrže u procesu nadmetanja izvan EU, uključujući sve aspekte koje podrazumijeva, kao što je izgradnja konzorcija.

Aktivnosti će se sprovoditi u dvije faze.

Pripremna faza, u kojoj će se od svakog finansiranog konzorcijuma tražiti da razvije strategiju internacionalizacije i plan njenog sprovođenja, na osnovu odabranih država članica EU i trećih zemalja, i faza implementacije, u kojoj će svaki konzorcijum primjenjivati strategiju internacionalizacije, prikupljati podatke, promovisati projekat i distribuirati rezultate.

Ukupan budžet poziva iznosi 2.000.000 eura, a maksimalni grant po projektu iznosi 400.000 eura.

Na poziv se mogu prijaviti pravna lica, javne institucije i neprofitne organizacije, univerziteti, obrazovne institucije i istraživački centri, uz formiran konzorcijum.

Konzorcijum treba da bude sastavljen od najmanje tri pravna lica iz najmanje tri različite države članice EU ili zemlje učesnice Programa EU COSME.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. septembar 2020. godine do 17:00 časova.

Više informacija na https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu

 

Izvor: http://www.komorabih.ba/poziv-eu-cosme-podrska-evropskim-msp-da-ucestvuju-u-javnim-nabavkama-van-eu/

Back To Top
X