kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv bh. kompanijama za učešće na okruglom stolu i radionici o zakonima i pravu konkurencije

Na osnovu Memoranduma o saradnji između Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (VTK/STK BiH) i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pozivamo bh. poslovnu zajednicu za učešće na okruglom stolu i radionici na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, kao projektnoj aktivnosti u sklopu projekta JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE South and East European Competition Law Center of Excellence, 27. i 28. novembra 2023. godine.

Cilj okruglog stola pod nazivom „Provođenje zakona o konkurenciji u EU i JIE: komparativna perspektiva“ je diskusija o otvorenim procesnim pitanjima prava konkurencije u EU i JIE. Svoj osvrt na pomenutu temu okruglog stola dat će predstavnici tijela nadležnih za primjenu prava konkurencije, predstavnici akademske i pravosudne zajednice iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Okrugli sto će biti održan 27. novembra 2023. godine sa početkom u 9.00 u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta, u sali za sjednice.

Cilj radionice pod nazivom „Izazovi prava konkurencije u državama jugoistočne Evrope“ jeste sinteza najboljih praksi kako u oblasti zagovaranja konkurencije tako i u izvođenju i prikupljanju dokaza u slučajevima zabranjenog sporazumijevanja u pravu konkurencije. Svoja iskustva će učesnicima prezentirati predstavnici tijela nadležnih za primjenu prava konkurencije, predstavnici akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Radionica će biti održana 28. novembra 2023. godine sa početkom u 9.00 u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta, u sali za sjednice.

 

Preuzeto: https://komorabih.ba/

Back To Top
X