kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv bh.kompanijama iz metaloprerađivačkog sektora za učešće u projektu “DigiTools”

Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje početak implementacije projekta ”DigiTools – Razvoj digitalne promocije i alata za bh. mala i srednja poduzeća za pristup međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore“, uz potporu projekta Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Projekt će rezultirati sljedećim aktivnostima:
1. Organiziranje webinara za prijenos znanja i iskustva za zainteresirane bh. kompanije iz metaloprerađivačkog sektora i za predstavnike lokalnih samouprava (općine) o digitalnoj transformaciji i korištenju digitalnih alata za pristup međunarodnom tržištu.
2. Pripremu plana za uvođenje strategije digitalne transformacije (marketing, e-prodaja itd.) za 2 bosanskohercegovačke kompanije iz metaloprerađivačkog sektora, odabrane iz grupe učesnika webinara.

Webinar će, u okviru prve sesije, učesnicima ponuditi nova znanja i informacije o korištenju digitalnih alata za istraživanje tržišta i pronalazak potencijalnih kupaca/ partnera na ciljnim tržištima, sa posebnim fokusom na digitalnu bazu podataka D&B Hoovers. Učesnici webinara će dobiti korisne informacije o mogućnostima koje pruža ova baza, te savjete na koji način mogu specificirati svoj zahtjev kako bi dobili kastomiziran izvještaj u odnosu na njihove potrebe. Također, ekspert VTK/ STK BiH će prenijeti iskustva u davanju ove usluge članovima Komore u prethodnom periodu, sa konkretnim primjerima zahtjeva i izvještaja koji su pripremljeni za pojedine bh. kompanije, a sve u cilju njihove kvalitetnije pripreme za nastup na ino-tržištima.

Drugi dio webinara usmjeren je na prijenos znanja i iskustva o procesu digitalne transformacije, digitalnom prisustvu, te najnovijim trendovima i naučenim lekcijama – sa fokusom na metaloprerađivački sektor. Ovaj dio webinara održat će ekspert iz bh. dijaspore koji će prisutnim učesnicima prenijeti informacije o pozitivnim učincima digitalne transformacije na resurse kompanija, sa posebnim osvrtom na alate digitalnog marketinga i efekte korištenja istih na izvoznu prodaju. Diskusija sa učesnicima webinara, kao i upitnik koji će ekspert dostaviti bh. kompanijama nakon webinara i analiza istog, dati će uvid u stvarno stanje digitalne transformacije u pomenutim kompanijama i potrebe za konsultantskom podrškom u izradi digitalne marketing strategije.

Nakon održanog webinara, a na bazi kriterija projekta i analize odgovora na pomenuti upitnik, uslijedit će odabir 2 firme koje će koristiti konsultantsku podršku eksperta iz bh. dijaspore u izradi digitalne marketing strategije u periodu novembar-decembar 2021. godine.
Kriteriji za odabir firmi su sljedeći:
a. Spremnost za izvozne aktivnosti u smislu proizvodnih kapaciteta, logistike i administrativnih pretpostavki, te uključenosti u međunarodne lance vrijednosti;
b. Postojanje tržišne strategije izvoza, koja bi bila baza za digitalnu marketing strategiju;
c. Raspoloživost kadrova i organizacijskih kapaciteta kompanije za rad na strategiji u periodu novembar-decembar 2021;
d. Prednost imaju firme koje su aktivni članovi VTK/STK BiH (redovno izmiruju obaveze plaćanja članarine).

Ekspert će detaljno analizirati trenutno stanje digitalizacije marketing funkcije u izabranim firmama u oblasti metaloprerađivačke industrije i, prijenosom znanja i iskustva, pomoći im da detektuju stanje digitalizacije procesa, te da razviju plan digitalnog marketinga. Usluge konsultanta su besplatne za odabrane bh. firme.

Webinar će se održati 8. novembra/ studenog 2021. godine. Detaljan program webinara bit će Vam naknadno dostavljen. Učešće na webinaru je besplatno.

Molimo Vas da najkasnije do srijede, 3.11.2021. godine putem e-maila na adresu: nejira.mocevic@komorabih.ba, potvrdite Vašu zainteresiranost za učešće na webinaru i dostavite ime i prezime, direktan e-mail i telefon predstavnika koji bi sudjelovao na istom.

DigiTools – poziv metaloprerađivački sektor

 

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X