kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

POVRAT OD 15 DO 35% NA UTOPLJAVANJE DOMA

Ugradite nove prozore, fasadu, kotao za centralno grijanje, ili realizujte drugi projekt energetske efikasnosti u domaćinstvu ili grupi domaćinstava i ostvarite pravo na poticajni bonus – od 15 do 35% od iznosa investicije!

Riječ je o projektu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), UniCredit Banke i Sparkasse Banke u BiH ukupne vrijednosti od 17 miliona EUR koji potiče ulaganja u energetsku efikasnost u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini, uštedu u potrošnji energije i smanjenje emisije štetnih gasova.

Banke nude jedinstvene kreditne proizvode uz bespovratnu keš uplatu na korisnikov tekući račun kao poticaj za realizirani projekt. Kredit je namijenjen stanovništvu kojim se finansira kupovina materijala i opreme za renoviranje ili gradnju kuća, stanova i stambenih jedinica s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu predračuna firme „PERO“ Zenica d.o.o. banke odobravaju gotovinske kredite, ali i poticajne bespovratne bonuse za ulaganja u rasponu od 15% do 35% od iznosa prihvatljive investicije ili iznosa kredita.

Npr. na kupovinu peći na pelet ostvaruje se povrat od 15% (jedna mjera), na fasadu i stolariju (dvije mjere) do 20%. Ukoliko se radi o više stambenih jedinica u okviru jednog objekta (npr. stambena zgrada) povrat može iznositi i do 35%.

U Centrima za gradnju i uređenje doma PERO u Zenici, Jajcu, Maglaju i Varešu možete pronaći sve potrebne materijale i opremu koji zadovoljavaju određene klase energetske efikasnosti, tj. posjeduju energetske certifikate, kao što su:

Materijali za termo-izolaciju (stiropor, kamena vuna…)

Fasadni sistemi
Krovovi
Prozori i vrata
Peći i kotlovi na pelet i ostali program grijanja
Bojleri
Rasvjeta i elektromaterijal
Klima uređaji
Više informacija o energetski efikasnim proizvodima koji ispunjavaju standarde učinka koje je EBRD postavio za ovu kreditnu liniju u Bosni i Hercegovini možete pronaći na Tehnološkom selektoru.

U nastavku su prikazani praktični primjeri pogodnosti korištenja kredita prilikom renoviranja stambenog prostora u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti i uštede energije:

 

Primjeri kreditnog proizvoda UniCredit banke:

 

 

Primjeri kreditnog proizvoda Sparkasse banke:

 

 

 

Bitno je prepoznati važnost utopljavanja životnog prostora ulaganjem u energetski efikasne materijale i opremu čime se ostvaruje niz prednosti:

Topliji dom
Zdravija životna sredina
Smanjenje emisije štetnih gasova
Ušteda energije i novca
Povećavanje vrijednosti nekretnine
Svi zainteresovani se mogu raspitati o energetski efikasnim proizvodima u Centrima za gradnju i uređenje doma PERO, poslati svoj upit na email adresu: info@pero.ba, ili se informisati o kreditnom proizvodu u jednoj od poslovnica UniCredit ili Sparkasse Banke.

 

Izvor: http://pero.ba/portfolio/povrat-od-15-do-35-na-utopljavanje-doma/

 

Back To Top
X