kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (EU4Agri)

Projekat „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI) je četverogodišnja inicijativa (2020-2024), sa ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta te podrške oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom u Bosni i Hercegovini.

Projekat EU4Agri primarno je finansiran sredstvima Evropske unije (EU) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projekta je 20 miliona eura, uz zajedničko sufinansiranje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češke razvojne agencije (CzDA).

Težište projekta je na povećanju ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor i podizanju nivoa znanja i vještina poljoprivrednih proizvođača i ostalih učesnika u lancima vrijednosti kroz prošireno pružanje savjetodavnih usluga, kao i poboljšanjem ekonomskih prilika u ruralnim područjima. Projekat također unapređuje politike kroz koherentan i komplementaran skup aktivnosti, uključujući jačanje institucionalnih kapaciteta i usluga, kao i podršku unapređenjima politika i regulatornih okvira.

Doprinos projekta kod konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora očekuje se sa realizacijom sljedećih rezultata:

očuvani veći obimi proizvodnje sigurne i kvalitetne hrane temeljeni na uvedenim inovativnim praksama uz očuvanje prirodnih resursa i ruralnih krajeva; i
aktivnosti u dijelu politika provode se u skladu sa EU, na osnovu poboljšanih sektorskih usluga i sistema.
Pored Programa ekonomskih reformi BiH (2019-2021), projekat EU4Agri je u cijelosti usklađen i sa „Strateškim planom ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument“, izrađenim s ciljem utvrđivanja pravaca razvoja sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH.

Nadalje, projekat EU4Agri doprinosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja usmjerenih, između ostalog, na okončanje gladi i postizanje sigurnosti hrane te promociju inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta i dostojanstvenog rad za sve i smanjenje nejednakosti između i unutar država.

Nova radna mjesta i modernizacija: Predstavljamo projekat EU4Agri

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

March 2020

Očekivani datum završetka:

February 2024

Sektor:

eradicate poverty in all its forms and dimensions
Projektna kancelarija:

UNDP in Bosnia and Herzegovina

Full project information https://open.undp.org/projects/00119450

Kontekst

Bosna i Hercegovina (BiH) je zemlja višeg srednjeg dohotka sa 3.5 miliona stanovnika koje stari i čiji broj se postepeno smanjuju. Oko 60% stanovništva živi u ruralnim područjima (sela i slabo naseljene opštine). Zemlja ima visok nivo humanog razvoja, ali je i dalje ispod prosjeka kad je u pitanju region Evrope i Centralne Azije.

Siromaštvo i dalje predstavlja izazov, pogotovo u ruralnim područjima koja su i inače karakterišu manje poslovne mogućnosti, slabija infrastruktura i javni servisi, kao i ograničen pristup tržištu, poslovnom razvoju i financijskim uslugama. Stope nezaposlenosti u ruralnim područjima su značajne i mogu biti i do 40% više od onih u urbanim centrima. Plaće su također 25% niže, dok je procjenjeni BDP po stanovniku upola manji nego u urbanim područjima.

Sa 130.000 zaposlenih, poljoprivreda je jedan od najvažnijih ekonomskih sektora u zemlji. Postoji više od 125.000 registrovanih farmi prosječne površine oko 2.6 hektara. Poljoprivredna produktivnosti, dodana vrijednost i konkurentnost su na niskom nivou. Pored fragmentiranosti zemljišta, poljoprivrednu proizvodnju ograničavaju i topografske karakteristike zemlje, imovinsko-pravni izazovi i kvalitet tla. Ostali izazovi uključuju degradaciju zemljišta i gubitak plodnog poljoprivrednog zemljišta. Rast ograničava i visok udio malih i neefikasnih farmi, neodgovarajuće i zastarjele tehnologije i vještine, nepovoljna starosna struktura proizvođača, ograničen pristup financijama i integraciji u evropske lance vijednosti, te slab pristup tržištu.

Šta radimo?

UNDP, u saradnji sa CzDA, je odgovoran za provođenje projektnih aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 20.25 miliona eura, s tim da će 14.8 miliona eura biti izdvojeno za investicijsku podršku koja cilja konkurentnost u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u tri područja: 1) ulaganje u primarnu proizvodnju i kapacitete za preradu kako bi se ojačala tržišna efikasnost; 2) jačanje savjetodavnih i povezanih usluga kako bi se povećalo dijeljenje znanja i razvoj vještina i 3) jačanje i diverzifikacija ruralne ekonomije.

Investicijska podrška će služiti kao financijski mehanizam projekta kako se bi se podržali korisnici i postigao planirani set ciljeva. Investicijska podrška će biti raspodjeljena kroz javne pozive.

Projekat će pružiti i tehničku pomoć kako bi se omogućila implementacija investicijske podrške, dok će institucionalni partneri biti uključeni u osiguranju relevantnog znanja, vještina i praksi za provođenje javnih politika orijentisanih na rezultate.

Očekivani rezultati

Očekuje se da će projekt doprinijeti okruženju poboljšane konkurentnosti kroz sljedeće rezultate:

1) Viši nivoi proizvodnje sigurne i kvalitetne hrane utemeljeni na inovativnim praksama, pri tom štiteći prirodne resurse i okoliš;

2) Aktivnosti su provedene na način usklađen sa Evropskom unijom, na osnovi poboljšanih sektorskih usluga i sistema.

Glavni korisnici

Poduzetnici iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Poljoprivredne zadruge

Pružaoci savjetodavnih i njima sličnih usluga

Lokalne zajednice i poljoprivrednici

Poduzetnici

Vladine institucije

Donator
Evropska unija

Vrijednost projekta
20.250.000 EUR

Projektni menadžer
Ismar Ćeremida

Partneri
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova Bosne i Hercegovine

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BIH

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

Ured Vlade FBiH za evropske integracije

 

Izvor: https://euinfo.ba/

Back To Top
X