kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

PODRŠKA AGENCIJE ZEDA FIRMI SELECTA D.O.O. ZENICA – KAKO DO CE OZNAKE ZA GREĐEVINSKE PROIZVODE U SKLADU SA EU REGULATIVOM

U okviru realizacije aktivnosti projekta BITNET/COSME, osoblje Agencije ZEDA je danas, 21. decembra 2018. godine u prostorijama firme SELECTA d.o.o. Zenica pružilo savjetodavnu podršku menadžmentu firme SELECTA d.o.o. Zenica u vezi sa CE označavanjem građevinskih proizvoda u skladu sa EU regulativom CPR 305/2011 (Construction products regulation) što ima za cilj internacionalizaciju poslovanja, tj. izvoza njihovih proizvoda na EU tržište i time jačanja konkurentnosti firme.

Tom prilikom, menadžmentu firme SELECTA d.o.o. Zenica uručen je i dokument – VODIČ ZA CE OZNAČAVANJE U SKLADU SA EU REGULATIVOM – KORAK PO KORAK – U EU koje je pripremilo osoblje Agencije ZEDA, a koji sadrži korake koje proizvođač građevinskih proizvoda treba poduzeti u skladu sa Regulativom EU CPR 305/2011 da bi na svoj proizvod postavio CE oznaku.

Na ovaj način menadžment firme SELECTA d.o.o. Zenica upoznat je sa zahtjevima EU za CE označavanjem građevinskih proizvoda u skladu sa EU regulativom za građevinskle proizvode – CPR 305/2011 (Construction products regulation) a što je obavezujući preduslov za izvoz građevinskih proizvoda na EU tržište.

Back To Top
X