kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Ovo su preporuke Vlade FBiH poslodavcima i radnicima zbog koronavirusa

Federalna vlada je na jučerašnjoj tematskoj sjednici u proširenom sastavu donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprečavanja bolesti izazvane koronavirusom.

Preporuke su:

– Provesti posebne mjere zaštite kojima će se spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava.

– Poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika trebali bi izvršiti reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, a rad koji se odvija u jednoj smjeni trebali bi rasporediti u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

– Dati radnicima upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava.

– Omogućiti korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

– Omogućiti radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, odsustvo s posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade.

– Otkazati sva službena putovanja, u državi i u inostranstvu, a posebno otkazati službena putovanja na koja bi se upućivali radnici s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju te osigurati radnicima odgovarajuća zaštitna sredstva (maske, sredstva za dezinfekciju i sl.).

– Poslodavci su obavezni u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje.

– Otkazati sastanke koji podrazumijevaju veći broj učesnika. A sastanci koji su neophodni trebali bi biti organizovani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (metar do dva).

– Poslodavci i radnici se upućuju da u vezi s regulisanjem privremene spriječenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu s uputama Federalnog ministarstva zdravstva.

– Poslodavci i radnici se upućuju da u svemu postupaju u skladu s preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su date poslodavcima i radnicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Izvor: https://www.klix.ba/vijesti/bih/ovo-su-preporuke-vlade-fbih-poslodavcima-i-radnicima-zbog-koronavirusa/200317040

Back To Top
X