kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

OTVORENE PRIJAVE ZA EDUKACIJU IZ 2D I 3D MODELIRANJA U AUTOCAD-u I FUSION 360

U oktobru 2020. godine Agencija ZEDA je počela implementaciju projekta Digital Design and Manufacturing – DDM koji ima za cilj unapređenje konkurentnosti kompanija kroz programe edukacija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa, te kreiranje prilika za studente i nezaposlene za sticanje novih kvalifikacija radi unapređenja konkurentnosti na tržištu rada i lakše zaposlenje.
Ovaj projekat finansira USAID WHAM, a ukupna vrijednost projekta iznosi 35.032,92 KM.
Praktični dio obuke provodit će se u preduzećima koji su partneri na projektu RM-LH d.o.o., Domus Arredi d.o.o., Braća Karić d.o.o, Fematall d.o.o. i Glovis d.o.o.
Edukacija iz 2D i 3D modeliranja u programima AutoCAD i Fusion 360 ZEDA, kao i praktični dio edukacije, će se realizovati u periodu od decembra 2020. do marta 2021. godine.

Cijena edukacije iznosi 50,00 KM i uplata se vrši putem računa Agencije ZEDA:
Broj računa: 1413555320019308
BBI banka dd Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Svrha: „Uplata za pohađenje edukacije iz 2D i 3D modeliranja“

Teme i raspored – AutoCad i Fusion 360 bit će objavljeni tokom sljedeće sedmice

Prijava se vrši isključivo putem online forme:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb4QCTjtabqZ9ew3ymmHBZiatOUUvE7JCjQDYkw6kgQ8yk8w/viewform
Prijave su otvorene do 04.12.2020. godine ili do popune mjesta.

Raspored i termini edukacija .

Mjesto održavanja edukacije: Agencija ZEDA, Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb (Impulsni kreativni centar, II sprat)
Kontakt osoba: Emir Čaplja, 032 445 832; emir@zeda.ba

 

Back To Top
X